ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    นักบินอวกาศคนแรกของเกาหลีใต้เป็นสตรี !


สถาบันวิจัยอวกาศแห่งเกาหลีหรือคารี ประเทศเกาหลีใต้ (Korea Aerospace Research Institute: KARI) ได้แถลงข่าวถึงความสำเร็จในการส่งนักบินอวกาศคนแรกของเกาหลีใต้ขึ้นไปปฏิบัติการบนสถานีอวกาศนานาชาติ โดยความร่วมมือกับองค์การสหพันธ์อวกาศแห่งรัสเซีย (Russia's Federal Space Agency)

ยี โซยอน กลายเป็นนักบินอวกาศตัวจริง
โค ซาน กลายเป็นนักบินอวกาศตัวสำรอง
ที่มา: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7286989.stm

นางสาวยี โซยอน วิศวกรสาววัย 29 ปี นักบินอวกาศตัวสำรองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจแทนนายโค ซาน นักบินอวกาศตัวจริงที่ถูกองค์การสหพันธ์อวกาศแห่งรัสเซียร้องขอทางเกาหลีใต้เปลี่ยนตัวนักบินอวกาศเนื่องจากโค ซานได้ละเมิดกฎของศูนย์ฝึกอวกาศของรัสเชีย โดยนำคู่มือการฝึกออกจากศูนย์ฝึกฯ และส่งกลับไปที่เกาหลีใต้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ยี โซยอน บนสถานีอวกาศนานาชาติ
ยี โซยอน ขณะออกจากยานโซยุซ
ที่มา: http://www.reuters.com/news
http://www.manager.co.th/Science

ทั้งนี้นักบินอวกาศยี โซยอนได้เดินทางด้วยจรวดโซยุซของรัสเซีย จากฐานยิงไบโคนัวร์ ประเทศคาซัค-สถาน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 และปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา 10 วัน โดยเดินทางกลับสู่โลกอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เกาหลีใต้ส่งนักบินอวกาศคนแรก

ข่าววันที่ 01 พฤษภาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]