ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ของประเทศไทย


ในอดีตประเทศไทยมีท้องฟ้าจำลอง 2 แห่ง ได้แก่ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ย่านเอกมัยบนถนนสุขุมวิท ใกล้กับโรงเรียนปทุมคงคา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2504 และได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า(สิริกิติ์)พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ[1] มีความจุ 250 ที่นั่ง โดยภายในห้องจำลองท้องฟ้ามีเครื่องฉายดาวไซซ์ส รุ่นที่ 4 ซึ่งสามารถฉายดาวฉายดาวฤกษ์ได้ถึง 9,000 ดวง ฉายภาพกลุ่มดาว ทางช้างเผือก กระจุกดาว ดาวหาง ดาวตก เมฆ แสงรุ่งอรุณ แสงสนธยา รวมไปถึงแสดงการเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา เส้นศูนย์สูตร เส้นสุริยวิถี เส้นเมอริเดียน ระบบสุริยะ โลกหมุนรอบตัวเอง

ท้องฟ้าจำลองแห่งที่ 2 ของประเทศไทยตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา[2] มีความจุ 50 ที่นั่ง

สำหรับท้องฟ้าจำลองแห่งที่ 3 ซึ่งเป็นแห่งล่าสุดของประเทศไทย และถือได้ว่ามีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[3] ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีความจุ 160 ที่นั่ง ห้องฉายดาวเป็นแบบโดมเอียง พร้อมทั้งสามารถฉายภาพยนต์แบบ IMAX ได้[4]

ท้องฟ้าจำลองรังสิต
ภายในห้องท้องฟ้าจำลองรังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ได้รับอนุมัติก่อสร้างโครงการ ในปี พ.ศ. 2537 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสการครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอคุลยเดชมหาราช และได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารท้องฟ้าจำลองรังสิต

หมายเลขติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รังสิต 02-577-5455-9


เอกสารอ้างอิง
    [1] ข้อมูลจากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา http://www.sci-educ.nfe.go.th
    [2] วีวา, "โลกหลากวิถี", หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ฉบับวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550, หน้าที่ 7
    [3] ข้อมูลจากเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์, 19 มีนาคม 2550, http://www.manager.co.th
    [4] ข้อมูลจากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต http://observatory.netfirms.com/rsce/main.htm

ข่าววันที่ 10 เมษายน 2550

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]