ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ออโรลาบนดาวเสาร์


ดาวเสาร์ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.3 พันล้านกิโลเมตร ถูกกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลถ่ายภาพไว้ โดยภาพถ่ายดังกล่าวถูกถ่ายในย่าน
อุลตราไวโอเล็ต ได้เผยให้เห็นออโรลาสว่างจ้าเป็นระยะหลายพันไมล์เหนือกลุ่มเมฆที่ปกคลุมที่ขั้วโลกทั้งสองของดาวเสาร์โดยออโรลานั้นเกิดขึ้นจากลมสุริยะที่พัดผ่านดาวเสาร์คล้ายกับที่เกิดขึ้นโลก แต่แตกต่างตรงที่ออโรลาบนดาวเสาร์นั้นจะมองเห็นได้เฉพาะในย่านอุลตราไวโอเล็ตเท่านั้น ดังนั้นการถ่ายภาพจะต้องใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ตอบสนองต่อการแผ่รังสีย่านอุลตราไวโอเล็ตเท่านั้น

ภาพถ่ายได้แสดงให้เห็นรูปแบบของแสงที่ค่อยกระเพื่อมและหมุนไปอย่างช้าๆ โดยการเปลี่ยน แปลงดังกล่าวได้บ่งชี้ว่าเป็นการชักเย่อกันทางพลังงานระหว่างสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์และอนุภาคพลังงานสูงที่มาพร้อมกับลมสุริยะ

การศึกษาออโรลาบนดาวเสาร์ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1979 เมื่อยานไพโอเนียร์ 11 สังเกตพบแสงจ้าของรังสีอุลตราไวโอเล็ต ณ บริเวณขั้วโลกของดาวเสาร์ นอกจากนี้ ยานวอยเจอร์ 1 และ 2 ที่โคจรผ่านดาวเสาร์เมื่อช่วงทศวรรษ 1980 ยังได้เก็บข้อมูลสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์ไว้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 19 พฤษภาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]