ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    จันทรุปราคาเต็มดวง 4 มีนาคม 2550


ปรากฎการณ์ "จันทรุปราคาเต็มดวง" คราสแรกในคืนเดือนเพ็ญ เริ่มตั้งแต่เวลา 03:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2550 โดยสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลา 04:30 น. และสิ้นสุดลงในเวลา 06:37 น. อย่างไรก็ตาม ปรากฎการณ์ราหูอมจันทร์ไม่ได้ทำให้เห็นว่าดวงจันทร์มืดไปทั้งดวง เนื่องจากเกิดการหักเหของแสงอาทิตย์ที่เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกและไปตกกระทบพื้นผิวของดวงจันทร์ ซึ่งสีของดวงจันทร์เมื่อเกิดจันทรุปราคาแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน โดยขึ้นกับสภาพของชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งในครั้งนี้สังเกตเห็นดวงจันทร์มีสีแดงอิฐ

จันทรุปราคาเต็มดวง ณ เวลา 05:44 น. (ภาพจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย)

ภาพชุดจันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2550(ภาพจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย)

ปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที โดยดวงจันทร์จะพ้นจากเงามืดของโลกในเวลา 06:58 น. อย่างไรก็ตามสำหรับการชมปรากฎการณ์ครั้งนี้ในประเทศไทยได้สิ้นสุดก่อน เนื่องจากดวงจันทร์ได้ลับขอบฟ้าก่อนเวลาดังกล่าว

ข่าววันที่ 10 เมษายน 2550

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]