ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    กระสวยอวกาศ ภารกิจเที่ยวบิน STS-124
กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี (Discovery) ขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐอเมริกา หรือนาซา (NASA) ได้ทะยานขึ้นสู่อวกาศจากศูนย์อวกาศเคนเนดี้ เมื่อเช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่ 04:02 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย โดยมีหมายเลขเที่ยวบินที่ STS-124 เพื่อปฏิบัติภารกิจนำชิ้นส่วนของห้องปฏิบัติการคิโบ ขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency :JAXA) ไปติดตั้ง ณ สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station :ISS)

เที่ยวบิน STS-124 นี้ มีนักบินอวกาศจำนวน 7 คน ประกอบด้วย มาร์ก เคลลี (Mark Kelly) ผู้บังคับการประจำเที่ยวบิน เคน แฮม (Ken Ham) นักบิน รอน แกริน (Ron Garan) วิศวกรและผู้เดินอวกาศประจำเที่ยวบิน กาเรน ไนเบิร์ก (Karen Nyberg) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำเที่ยว อากิฮิโกะ โฮชิเดะ (Akihiko Hoshide) นักบินอวกาศจากญี่ปุ่น ไมเคิล ฟอสซัม (Michael Fossum) ผู้เดินอวกาศประจำเที่ยวบิน และเกรก ชามิทอฟ (Greg Chamitoff) ซึ่งจะขึ้นไปผลัดเปลี่ยนกับการ์เรตต์ ไรส์แมน (Garrett Reisman) เพื่อประจำอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ

จากซ้ายไปขวา : เกรก ชามิทอฟ, ไมเคิล ฟอสซัม, เคน แฮม, มาร์ก เคลลี , กาเรน ไนเบิร์ก, รอน กาแรน และ อากิฮิโกะ โฮชิเดะ

นักบินอวกาศจะทำการติดตั้งโมดูลหลักของส่วนควบคุมความกดอากาศเพื่อเป็นที่พักอาศัยและวิจัยของเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคิโบ (Kibo's Japanese Pressurized Module : JPM) และระบบควบคุมการเคลื่อนย้าย (Remote manipulator system :RMS) โดย RMS จะประกอบไปด้วยแขนกลจำนวน 2ส่วน เพื่อสนับสนุนการทำงานภายนอกห้องปฏิบัติการคิโบ(คิโบ ความหมายในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าความหวัง)

ภาพจำลองห้องปฏิบัติการคิโบ (สีขาว) ที่ถูกติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติ

ภาพจำลองโมดูลต่างๆของห้องปฏิบัติการคิโบ

โมดูล JPM ของห้องปฏิบัติการคิโบ

ส่วนโมดูลเก็บสัมภาระและอุปกรณ์วิจัยของโมดูลควบคุมความกดอากาศ(Lab’s logistics module :JLM) ได้นำไปติดตั้งที่สถานีอวกาศนานาชาติก่อนหน้านี้แล้วในภารกิจเที่ยวบินที่ STS-123 เมื่อวันที่ 11มีนาคม 2551 โดยครั้งนี้จะเป็นการนำโมดูล JPM เข้าไปเชื่อมต่อกับโมดูล JLM

โมดูล JLM ของห้องปฏิบัติการคิโบ

สำหรับเที่ยวบิน STS-124 นี้ กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรีต้องบรรทุกสัมภาระซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของห้องปฏิบัติการคิโบ โดยประกอบด้วยห้องแล็บอวกาศที่หนักถึง 14,500 กิโลกรัมและมีความยาว 11 เมตร รวมทั้งเครื่องสูบใหม่ให้กับห้องส้วมที่ชำรุด โดยปฏิบัติการในอวกาศครั้งนี้จะยาวนาน 14 วัน(1-14มิถุนายน) ทั้งนี้ภารกิจต่างๆ ประกอบด้วยการเดินอวกาศ (ปฏิบัติภารกิจภายนอกสถานีอวกาศโดยนักบินอวกาศ : spacewalks) 3 ครั้ง ในวันที่ 4, 6 และ 9 มิถุนายน ตามลำดับ เพื่อติดตั้งห้องปฏิบัติการของญี่ปุ่นดังนี้

  1. เปลี่ยนถังก๊าซไนโตรเจนและทำความสะอาดข้อต่อที่ยึดแผงเซลล์สุริยะของสถานีอวกาศไว้
  2. ติดตั้งกล้องและอุปกรณ์โทรทัศน์
  3. ภารกิจสุดท้ายที่ทำคือนำนักบินอวกาศใหม่ขึ้นไปสลับหน้าที่กับนักบินอวกาศเดิมที่ประจำอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติจำนวน 1คน ซึ่งประจำการอยู่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551
นักบินอวกาศรอน กาแรน และไมเคิล ฟอสซัม ปฏิบัติภารกิจติดตั้งอุปกรณ์นอกสถานีอวกาศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เที่ยวบิน STS-123 กับภารกิจครั้งที่ 25 สำหรับสถานีอวกาศนานาชาติ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 07 มิถุนายน 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]