ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ชุดนักบินอวกาศใหม่ของนาซา


ชุดนักบินอวกาศใหม่สำหรับโปรแกรม Constellation
ที่มา http://www.nasa.gov/mission_pages/constellation/main/spacesuit_design.html

นาซาได้ทำสัญญากับบริษัท Oceaneering International เพื่อออกแบบพัฒนาและผลิตชุดนักบินอวกาศใหม่ โดยชุดนักบินอวกาศใหม่นี้สำหรับโปรแกรม Constellation โดยจะปกป้องนักบินอวกาศที่จะเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติในปี 2015 และภายในปี 2020 ผลิตชุดนักบินอวกาศสำหรับปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์

ทั้งนี้สัญญาดังกล่าว (มิถุนายน 2008 ถึง กันยายน 2014) มีมูลค่าถึง 183.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยรวมไปถึงการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และประเมินผลการดำเนินงานในการผลิต การประกอบ และการทดสอบจริงบนยาน Orion รวมไปถึงการออกแบบชุดนักบินอวกาศสำหรับปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์

โปรแกรม Constellation ต้องการระบบชุดนักบินอวกาศสองแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของพันธกิจ Orion ที่จะเดินทางไปยังสถานีอวกาศและดวงจันทร์

ชุดนักบินอวกาศแบบที่ 1
ชุดนักบินอวกาศแบบที่ 2


ชุดนักบินอวกาศแบบที่ 1 จะต้องสนับสนุนนักบินอวกาศในสภาวะต่างๆ อาทิเช่น การปฏิบัติการขึ้นสู่อวกาศและการร่อนลง หรือในสภาวะวิกฤติ อาทิเช่น การสูญเสียความดันในห้องนักบิน หรือในสภาวะความโน้มถ่วงน้อย

ชุดนักบินอวกาศแบบที่ 2 เป็นชุดที่สร้างต่อเนื่องจากแบบที่ 1 โดยจะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์ ในขณะที่นักบินอวกาศเตรียมการเดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ นักบินอวกาศจะสร้างชุดนักบินอวกาศแบบที่ 2 โดยการทดแทนชิ้นส่วนของแบบที่ 1 ด้วยชิ้นส่วนที่ออกแบบพิเศษสำหรับการปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรม Constellation เป็นโครงการอวกาศของนาซาที่นำเสนอต่อเนื่องจากโครงการอวกาศในอดีตที่ผ่านมา อาทิเช่น เมอร์คิวรี, เจมินี, อพอลโล, สกายแล็บ, กระสวยอวกาศ และ สถานีอวกาศนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม Constellation เพื่อสร้างยานอวกาศรุ่นใหม่สำหรับพันธกิจอวกาศที่มีนักบินอวกาศเดินทางไปด้วย ซึ่งโปรแกรม Constellation นี้จะประกอบด้วยจรวด Ares I และ Ares V, แคปซูลนักบินอวกาศ Orion, Earth Departure Stage และ ยานร่อนลงดวงจันทร์ Altair ทั้งนี้ยานอวกาศจะต้องมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการได้ตามพันธกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจากสถานีอวกาศ จนถึงการร่อนลงบนดวงจันทร์

จรวด Ares I
ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Ares_I

จรวด Ares V (ซ้ายมือ) และ Ares I (ขวามือ)
ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Ares_I

ฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ของ Constellation เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการกระสวยอวกาศ แต่สองส่วนของ Orion (โมดูลนักบินและโมดูลบริการ) นั้นการออกแบบได้รับอิทธิพลมาจากโครงการอพอลโล นอกจากนี้ Constellation ยังใช้เครื่องยนต์ที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์ของจรวด Saturn V และ จรวด Delta IV อย่างไรก็ตาม โปรแกรม Constellation อาจจะใช้เทคนิคการประกบกันของยานอวกาศ (rendezvous) ในอวกาศ ทั้งที่วงโคจรรอบโลก และที่วงโคจรรอบดวงจันทร์

โมดุลนักบินของ Orion
ที่มา http://www.nasa.gov/mission_pages/constellation/orion/


สำหรับ Orion นั้นเป็นยานอวกาศที่สามารถบรรทุกนักบินได้ 4 ถึง 6 คน โดยจะถูกปล่อยจากจรวด Ares I ทั้งนี้โปรแกรม Constellation มีแผนที่จะส่งนักบินอวกาศไปลงบนดวงจันทร์ภายในปี 2020 และต่อจากนั้นจะเดินทางไปยังดาวอังคาร และที่อื่นๆ ในระบบสุริยจักรวาล

Earth Departure Stage ที่ประกอบด้วย Orion และ Altair Lunar Lander
ที่มา http://www.nasa.gov/mission_pages/constellation/ares/aresV/index.html

ยานร่อนลงบนดวงจันทร์ Altair Lunar Lander
ที่มา http://www.nasa.gov/mission_pages/constellation/altair/index.html

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 29 กรกฎาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]