ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    นาซายืนยันการพบแหล่งน้ำบนดาวอังคาร


ยานสำรวจฟินิกซ์
ที่มา http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/spacecraft/index.html

นาซาแถลงถึงการทดสอบตัวอย่างดินของดาวอังคารโดยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของยานสำรวจฟินิกซ์ ซึ่งได้ระบุว่ามีน้ำอยู่ในตัวอย่างดินดังกล่าว ทั้งนี้แขนกลของยานสำรวจฟินิกซ์ได้ตักตัวอย่างดินที่ลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 2 นิ้วแล้วป้อนให้กับเครื่องมือวัด TEGA (Thermal and Evolved-Gas Analyzer) ซึ่งทำการเผาดินดังกล่าวและตรวจพบไอน้ำที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผาดิน

ภาพถ่ายพื้นผิวดาวอังคาร ที่คล้ายกับว่ามีธารน้ำแข็งที่ถูกปกคลุมด้วยดิน ถ่ายโดยยานสำรวจฟีนิกซ์
ที่มาhttp://www.msnbc.msn.com/id/25968941/


วิลเลียม บอยน์ตัน นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยอริโซนา กล่าวว่า เราได้เห็นหลักฐานเกี่ยวกับน้ำบนดาวอังคารมาก่อนหน้านี้ โดยดูจากภาพถ่ายของยานสำรวจดาวอังคารที่ชื่อว่า Mars Odyssey orbiter ในปี 2002 แต่ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เราสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่ามีน้ำบนดาวอังคารจริงจากการทดสอบดินของดาวอังคาร

แขนกลของยานสำรวจฟีนิกซ์ ที่ใช้ในการขุดและตักดินตัวอย่าง
ที่มา http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/multimedia/pia09207.html

จากผลที่ได้ในครั้งนี้ นาซาประกาศให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติมในการสำรวจ และขยายระยะเวลาการปฏิบัติการออกไปจนถึง 30 กันยายนนี้ จากเดิมที่จะยุติการปฏิบัติการในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังหาคำตอบให้ได้คือ ก้อนน้ำแข็งที่ผสมอยู่ในดินนี้ เมื่อมันละลายแล้วจะมีปริมาณเพียงพอสำหรับการก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตหรือไม่ รวมไปถึงว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะมีสารทางเคมีอินทรีย์ อาทิเช่น คาร์บอน และโมเลกุลอื่นๆ ที่จะระบุถึงความเป็นไปได้ในการก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นได้ในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์บนยานสำรวจฟินิกซ์มีเครื่องมือที่เรียกว่า TEGA (Thermal and Evolved-Gas Analyzer) ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวอย่างดินของดาวอังคารที่ถูกนำมาเผา นอกจากนี้ TEGA ยังสามารถวิเคราะห์หาไอน้ำของตัวอย่างดินที่ถูกนำมาเผาด้วย

TEGA (Thermal and Evolved-Gas Analyzer) สร้างโดยมหาวิทยาลัยอริโซนา
ที่มา http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/spacecraft/tega.html

TEGA เป็นเครื่องมือที่เป็นทั้งเตาเผาอุณหภูมิสูง (ขนาดเล็ก 8 เตา) และสเปกโตมิเตอร์อยู่ในตัวเดียวกัน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวอย่างดินและน้ำแข็งของดาวอังคารได้ จากการที่ TEGA มีเตาเผาจำนวน 8 เตา ทำให้เราสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวอย่างดินและน้ำแข็งทั้ง 8 ตัวอย่างได้พร้อมกัน

เมื่อตัวอย่างถูกป้อนให้กับเตาเผา อุณหภูมิภายในเตาเผาจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ด้วยอัตราที่คงที่ ทั้งนี้กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการเผาไหม้จะถูกตรวจดูอย่างระมัดระวัง ซึ่งขบวนการในขั้นตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนสถานะภาพดินตัวอย่างจากของแข็งให้กลายเป็นของเหลวและกลายเป็นก๊าซในที่สุด

โดยในขณะที่อุณหภูมิของเตาเผาสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียสนั้น น้ำแข็งและสสารที่ระเหยได้ซึ่งอยู่ในดินจะกลายเป็นไอและกลายเป็นก๊าซเฉื่อยที่ไม่ประกอบกับสสารอื่นในที่สุด โดยก๊าซเหล่านี้จะถูกป้อนให้กับสเปกโตมิเตอร์ซึ่งทำหน้าที่วัดน้ำหนักและความเข้มข้นของโมเลกุลและอะตอมของแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในตัวอย่างดิน ทั้งนี้สเปกโตมิเตอร์มีความไวในการตรวจจับได้ถึงระดับ 10 ส่วนในพันล้านส่วน (parts per billion) ซึ่งระดับ
ดังกล่าวสามารถแยกแยะโมเลกุลของอินทรีย์วัตถุที่ประกอบอยู่ในน้ำแข็งและดิน

ด้วยขีดความสามารถของ TEGA ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปต่างของไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน และไนโตรเจน ซึ่งเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ขบวนการทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 02 สิงหาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]