ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    สุริยุปราคาเต็มดวง 1 สิงหาคม 2008


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2008 ที่ผ่านมา มนุษยชาติได้มีโอกาสได้สังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้มีบางประเทศเท่านั้นที่ได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวง โดยคราสที่เต็มดวงได้พาดผ่านเป็นช่องพื้นที่แคบๆ ของซีกโลกเหนือ โดยเริ่มจากประเทศแคนาดา พื้นที่ภาคเหนือของเกาะกรีนแลนด์ อาร์คติค ประเทศรัสเซียตอนกลาง ประเทศมองโกเลีย และภาคเหนือของประเทศจีน

บริเวณที่คราสเต็มดวงพาดผ่าน (ช่องสีน้ำเงิน)
ที่มา
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2008/TSE2008.html
บริเวณที่คราสเต็มดวงพาดผ่าน
ที่มา
http://www.ecliptomaniacs.com/resources/future.htm


สุริยุปราคาเต็มดวง สังเกตเห็น ณ ประเทศจีน
ที่มา
http://www.msnbc.msn.com/id/25934753/


นอกจากนี้การสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วนนั้นสามารถสังเกตได้ในหลายทวีป ได้แก่ตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และเกือบทั้งหมดของทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย

สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนั้น จากการคาดการณ์ว่าจะเป็นบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นสุริยุปราคาบางส่วนในช่วงเวลาเย็นได้นั้น ผลปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า อีกทั้งท้องฟ้าก็มีเมฆปกคลุมอย่างหนาแน่น ทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นสุริยุปราคาบางส่วนได้เลย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 02 สิงหาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]