ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    สุริยุปราคาบางส่วน 19 มีนาคม 2550


ช่วงเวลาเช้าของวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2550 สมาคมดาราศาสตร์ไทยร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ที่หน้าพระราชอุทยานสราญรมย์ บริเวณหน้าสนามไชย เขตพระนคร โดยมีน้องๆ เยาวชนค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศรุ่นที่ 4 กว่า 60 คนมาร่วมงาน

สำหรับกรุงเทพฯ คราสเริ่มเกิด ณ เวลา 7:48 น. และเห็นคราสบังลึกที่สุดได้เพียง 16% ณ เวลา 8:21 น. โดยการสังเกตที่มุมเงย 28 องศา ตามทิศตะวันออก และคราสสิ้นสุด ณ เวลา 8:57 น.[1]

การสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ที่หน้าพระราชอุทยานสราญรมย์ บริเวณหน้าสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ
(ภาพจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย)

สุริยุปราคาบางส่วน บริเวณมุมบนด้านซ้ายของดวงอาทิตย์
(ภาพจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย)
ปรากฎการณ์ ?สุริยุปราคา? ที่กรุงเทพฯในช่วงเวลา 08.00น.
ภาพโดย สันติ เต๊ะเปีย[2]

เอกสารอ้างอิง
    [1] วรเชษฐ์ บุญปลอด, "สุริยุปราคา 19 มีนาคม 2550", สมาคมดาราศาสตร์ไทย
    [2] ข้อมูลจากเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์, 19 มีนาคม 2550, http://www.manager.co.th

ข่าววันที่ 10 เมษายน 2550

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]