ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ภารกิจกอดดาร์ดของนาซาทำโครงการสำรวจสสารในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง


โครงการสำรวจสสารในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงของภารกิจกอดดาร์ดนี้อาศัยเครื่องสเปกโทรมิเตอร์รังสีเอกซ์พลังงานตํ่าที่มีความละเอียดสูง (High-Resolution Soft X-Ray Spectrometer : SXS) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เพื่อการศึกษาสสารในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงของจักรวาล ซึ่งเป็นหนึ่งในสองของโครงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (จากโครงการทั้งหมด 17 โครงการ ที่นำเสนอตั้งแต่ต้นปี) ที่ได้ถูกคัดเลือกโดยองค์การการบินและอวกาศของสหรัฐอเมริกา หรือ นาซา สำหรับปฏิบัติภารกิจโครงการนักสำรวจ (Explorer Program Mission of Opportunity) โครงการนี้บริหารจัดการโดยศูนย์การบินอวกาศกอดดาร์ด (Goddard Space Flight Center) ในกรีนเบลต์ มลรัฐแมรีแลนด์ (Greenbelt, Maryland)

ดาวเทียม NeXT โดยเป็นดาวเทียมดาราศาสตร์รังสีเอกซ์รุ่นถัดไป
ซึ่งกลุ่มดาราศาสตร์รังสีเอกซ์ของประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอ

เมื่อเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ได้ถูกพัฒนาที่กอดดาร์ดเสร็จแล้วจะถูกนำไปติดตั้งกับดาวเทียม NeXT (Japan Aerospace Exploration Agency's New exploration X-Ray Telescope) ขององค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA) ซึ่งมีแผนที่จะปล่อยออกสู่อวกาศในปี พ.ศ. 2556

ภาพแสดงดาวเทียม NeXT กับกาแล็กซีต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้ดาวเทียมในการศึกษา

นอกจากสเปกโทรมิเตอร์จะใช้สำรวจสภาวะสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงต่างๆ ยังใช้ในการสำรวจธรรมชาติของ “สสารมืด” (Dark Matter) ของจักรวาลในบริเวณกว้าง และใช้สำรวจว่ากาแล็กซีและกลุ่มของกาแล็กซีต่างๆ มีการจัดรูปแบบ และมีเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างไรบ้าง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 10 สิงหาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]