ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ดาวเทียม GLAST


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ได้มีการปล่อยจรวด Delta II ซึ่งนำดาวเทียม GLAST ไปด้วย โดยปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ณ ฐานปล่อยจรวดแหลมคานาเวอรอล ของกองทัพอากาศ มลรัฐฟลอริดา (Cape Canaveral Air Force Station, Florida) สหรัฐอเมริกา

GLAST Satellite

GLAST มีชื่อเต็มว่า Gamma-ray Large Area Space Telescope สามารถทำงานโดยตัวของมันเอง ด้วยพลังงานจากแผงเซลล์สุริยะ (solar cell) และถูกกำหนดให้เคลื่อนที่โคจรรอบโลกที่ความสูงเหนือพื้นโลก 350 ไมล์ (563.2 กิโลเมตร) หน้าที่หลักคือ ตรวจสอบหรือสังเกตจักรวาลและการปะทุของรังสีแกมมา (Gamma-ray burst) GLAST มีภารกิจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และถือว่าเป็นหอสังเกตการณ์อวกาศที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งจะทำการสำรวจสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงมากๆ ในจักรวาล และหาเค้าลางหรือความเป็นได้ของกฎใหม่ๆ ทางฟิสิกส์ หรือ สิ่งต่างๆ ที่ซึ่งประกอบกันเป็นสสารมืดซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ลี้ลับและน่าสงสัย จากข่าวล่าสุดดูเหมือนว่า GLAST จะตรวจจับการประทุของรังสีแกมมากำลังสูงได้ถึง 12 ครั้งแล้ว

GLAST เป็นความร่วมมือระหว่างนาซากับกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา และการช่วยเหลือจากประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น และสวีเดน และ สถาบันการศึกษาต่างๆ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 10 สิงหาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]