ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    วอยเอเจอร์ 2 พบรูปทรงเว้าของระบบสุริยะ


นักวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้ข้อมูลจากยานอวกาศยานวอยเอเจอร์ 2 (voyager 2) ของนาซาได้สังเกตว่า รูปทรงคล้ายฟองสบู่ของลมสุริยะ (bubble of solar wind) ที่อยู่ล้อมรอบระบบสุริยะ มันไม่เป็นรูปลักษณะทรงกลม แต่กลับมีลักษณะเหมือนกับรูปทรง "เว้า" หรือถูก "บีบอัด" ข้อมูลดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารทางวิชาการที่มีชื่อว่า Nature เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงระหว่าง สุริยมณฑล (heliosphere) กับ บริเวณดาวฤกษ์ ที่เหลือ จะรู้จักในชื่อที่เรียกว่า "ชั้นคลื่นกระแทก" (termination shock) ที่ชั้นคลื่นกระแทกนี้ ลมสุริยะจะเคลื่อนที่ช้าลงอย่างทันทีทันใด ในช่วงความเร็วระหว่าง 700,000 ถึง 1.5 ล้านไมล์ต่อชั่วโมง และจะมีความหนาแน่นมากกว่าเดิมและอุณหภูมิร้อนกว่าเดิม

นักวิทยาศาสตร์รายงานว่า ยานอวกาศวอยเอเจอร์ 2 ได้ข้ามผ่านขอบเขตดังกล่าวซึ่งใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าที่คาดหมายไว้ และได้แจ้งว่า ฟองสบู่ของลมสุริยะภายในบริเวณนี้ได้ถูกผลักดันเข้ามาข้างในใกล้กับดวงอาทิตย์ โดยการกระทำของสนามแม่เหล็กระหว่างดาว (interstellar magnetic field) ข้อมูลที่ได้ศึกษามาเหล่านี้จะช่วยทำให้เราเห็นภาพหรือสร้างความเข้าใจว่า ดวงอาทิตย์กับ “วัตถุที่อยู่นอกเหนือเกินกว่าระบบสุริยะของเรา” (interstellar medium) ที่อยู่รอบๆ มีผลต่อกันอย่างไร

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 10 สิงหาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]