ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    เกิดอะไรขึ้นกับดวงอาทิตย์ (ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ)


David Hathaway นักฟิสิกส์สุริยะของนาซา กล่าวว่า มีรายงานบางฉบับระบุว่า ช่วงสุริยะต่ำสุด (Solar Minimum) มีระยะยาวนานกว่าที่ควรจะเป็น และจุดมืดบนดวงอาทิตย์มีจำนวนไม่เพิ่มขึ้น ซึ่ง Hathaway กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยจำนวนจุดมืดที่ปรากฏขึ้นก็ปกติดีและอยู่ในเกณฑ์ตามประวัติของวัฏจักรสุริยะ

ทั้งนี้ Hathaway กล่าวเสริมว่า รายงานฉบับดังกล่าว คงจะไม่มีอะไรให้รายงาน

ถ้าพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียด จะพบว่า ณ เวลาปัจจุบัน ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กับจุดต่ำของวัฏจักรสุริยะ 11 ปี โดยเราเรียกว่า "ช่วงสุริยะต่ำสุด" ซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาที่แยกช่วงสุริยะสูงสุดออกจากกัน

ในช่วงสุริยะสูงสุด จุดมืดจำนวนมากและโซลาแฟลร์ที่รุนแรงจะเกิดขึ้นทุกวัน ออโรลาจะปรากฏขึ้นที่ฟลอริดา พายุรังสีจะส่งผลต่อดาวเทียม สัญญาณวิทยุจะถูกตัดขาด โดยเหตุการณ์ที่กล่าวมาได้เกิดขึ้นในช่วงปี 2000-2001

วัฏจักรสุริยะ (1995 - 2015) เส้นกราฟที่คล้ายกับสัญญาณรบกวนเป็นเส้นระบุจำนวนจุดมืดที่วัดได้
โดยที่เส้นกราฟที่ราบรื่นเป็นเส้นกราฟที่ใช้ทำนายจำนวนจุดมืด

สำหรับช่วงสุริยะต่ำสุดนั้น เหตุการณ์จะตรงกันข้ามกับช่วงสุริยะสูงสุด โซลาแฟลร์แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยในแต่ละรอบสัปดาห์ และจุดมืดเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นอะไรที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ถึงแม้ว่า การน้อยที่สุดจะเป็นไปตามเกณฑ์ปกติของวัฏจักรสุริยะ ผู้สังเกตการณ์บางคนอาจจะมีคำถามในประเด็นที่ระยะเวลาของช่วงสุริยะต่ำสุด ณ ปัจจุบัน จะย่างสู่ปีที่ 3 ซึ่งดูเหมือนกับว่าช่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม Hathaway กล่าวว่า เราคงลืมไปว่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นั้น ช่วงสุริยะต่ำสุดมีระยะเวลายาวนานเป็นเกือบสองเท่าของในปัจจุบัน โดย ณ เวลานั้น นักวิจัยส่วนใหญ่ต่างก็ยังไม่เกิดด้วยซ้ำ

Hathaway ได้ศึกษาการนับจุดมืดย้อนกลับไปยังปี 1749 และพบว่าคาบเวลาของวัฏจักรสุริยะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 131 เดือน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14 เดือน ทั้งนี้วัฏจักรสุริยะที่ 23 ซึ่งกำลังจะจบลงนี้ มีระยะเวลา 142 เดือน ซึ่งถือได้ว่ายังปกติอยู่ เนื่องจากยังอยู่ภายในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ จำนวนจุดมืดในช่วง 13 เดือนหลังสุดมีค่า 12 จุด ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าที่ทำนายไว้ ดังนั้นโดยสรุปว่าไม่มีอะไรผิดปกติ

ทั้งนี้ช่วงสุริยะต่ำสุดที่มีคาบเวลานานที่สุดที่เคยบันทึกไว้เกิดขึ้นในช่วงปี 1645 – 1715 ที่เรียกว่า ช่วงต่ำสุดมอนเดอร์ (Maunder Minimum) โดยมีระยะเวลาถึง 70 ปี จุดมืดแทบจะไม่สังเกตเห็นได้ อีกทั้งวัฏจักรดวงอาทิตย์ดูเสมือนว่าจะยุติลงโดยสิ้นเชิง

จำนวนจุดมืดในช่วงปี 1610 - 2007

จากเหตุผลที่ไม่มีใครสามารถที่เข้าใจได้ วัฏจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย์ได้ฟื้นกลับมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 และได้เกิดต่อเนื่องมาโดยมีคาบเวลา 11 ปี ทั้งนี้นักฟิสิกส์สุริยะไม่สามารถเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุก่อให้เกิดช่วงต่ำสุดมอนเดอร์ หรือ อะไรที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศโลก

อย่างไรก็ตาม Hathaway เชื่อว่าช่วงสุริยะต่ำสุดของปี 2008 ไม่ไช่ช่วงต่ำสุดมอนเดอร์รอบที่สองอย่างแน่นอน ทั้งนี้ Hathaway คาดว่าช่วงสุริยะสูงสุดจะเกิดขึ้นในปี 2012

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]