ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    กระทรวงไอซีทีร่วมกับจีน พัฒนาและส่งดาวเทียม SMMS ขึ้นสู่อวกาศสำเร็จ


ดาวเทียม SMMS (Small Multi-Mission Satellite) ได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ โดยจรวด ลองมาร์ช 3 บี เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2551 จากฐานยิง ณ ศูนย์ส่งดาวเทียมไท้หยวน (Taiyuan Satellite Launch Center) มณฑลชานสี ทางตอนเหนือของจีน

ดาวเทียม SMMS ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ โดยจรวด ลองมาร์ช 3 บี
ที่มา : http://www.space.mict.go.th/activity.php?id=smms51


SMMS (Small Multi-Mission Satellite) เป็นโครงการอวกาศภายใต้ความร่วมมือของหลายประเทศในทวีปเอเชีย โดยในระยะแรกนั้นมี 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อิหร่าน เกาหลีใต้ มองโกเลีย ปากีสถาน และ ไทย ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านโครงการอวกาศ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 1998 ณ การประชุมที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาประเทศบังกลาเทศได้เข้าร่วมโครงการในปี 1999

ดาวเทียม SMMS มีน้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม อายุการใช้งาน 3 ปี โคจรในวงโคจรต่ำ แนวขั้วโลกเหนือ-ใต้ โดยเป็นวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านการถ่ายภาพสำรวจพื้นโลก

ดาวเทียม SMMS ถูกออกแบบสร้างให้เป็นดาวเทียมอเนกประสงค์ที่ติดตั้งระบบถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรัมจำนวน 2 ชุด ซึ่งมีความละเอียด 30 เมตร และความกว้างในการถ่ายภาพมุมได้ถึง 700 กิโลเมตร ระบบถ่ายภาพทั้ง 2 ชุด ตอบสนองต่อย่านความยาวคลื่นใน 4 แถบ ตั้งแต่ความยาวคลื่น 0.43 ถึง 0.89 นาโนเมตร นอกจากนี้บนดาวเทียม SMMS ยังติดตั้งชุดทดลองระบบสื่อสารย่านความถี่สูง (ย่าน Ka)

ภาพจำลองดาวเทียม SMMS

ประเทศจีนซึ่งเป็นสมาชิกหลักของโครงการ รับผิดชอบในการสร้างอุปกรณ์ถ่ายภาพสำหรับการสำรวจระยะไกล การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และจรวดส่งดาวเทียม รวมทั้งสถานีติดตามและควบคุมดาวเทียม

สำหรับประเทศไทย สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รับผิดชอบในการพัฒนาสร้างอุปกรณ์สื่อสารระบบย่านความถี่ Ka (26.5 GHz ถึง 40 GHz) เพื่อติดตั้งบนดาวเทียม SMMS และสถานีภาคพื้นดิน โดยใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 124 ล้านบาท ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการสร้างอุปกรณ์ระบบสื่อสารดังกล่าว ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีสื่อสารอวกาศแห่งเมืองซีอาน (Xi'an Institute of Space Radio Technology : XISRT) เพื่อร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ระบบสื่อสารดังกล่าว และสถานีภาคพื้นดินแบบติดตั้งอยู่กับที่ โดยมีคุณสมบัติไฟฟ้าดังนี้

- ความถี่ใช้งาน 29.22 GHz
- กำลังไฟฟ้า ประมาณ 30 วัตต์ (EIRP 14.6 dBW)
- สายอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร
- อัตราการส่งข้อมูล 0.5 Mbps
ชุดต้นแบบ ระบบสื่อสารย่านความถี่ Ka

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 12 กันยายน 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]