ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ดาวเทียม THEOS ขึ้นสู่อวกาศแล้ว !!!


หลังจากเลื่อนกำหนดการส่งมาหลายครั้ง ดาวเทียมธีออส (THEOS : Thailand Earth Observation System) ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 06:37 GMT จากฐานยิงเมืองยาสนี ประเทศรัสเซีย โดยจรวดเนปเปอร์

จรวดมิสไซล์ดัดแปลง "เนปเปอร์" นำส่งดาวเทียมธีออสขึ้นสู่อวกาศ
ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Dnepr_rocket

ภาพแรกที่ถ่ายโดยดาวเทียมธีออส (บริเวณด้านใต้ของเกาะภูเก็ต ความละเอียด 15 เมตร)
ที่มา http://www.matichon.co.th/khaosod/

ธีออสเป็นโครงการอวกาศของประเทศไทย ที่พัฒนาและสร้างโดยบริษัทเอียดส์ แอสเตรียม (EADS Astrium) ประเทศฝรั่งเศส ด้วยงบประมาณสูงถึง 6,000 ล้านบาท ดาวเทียมธีออสมีระบบถ่ายภาพ 2 ชุด ซึ่งมีความละเอียด 2 เมตร (สำหรับภาพขาวดำ) และความละเอียด 15 เมตร (สำหรับภาพสี) ตามลำดับ โดยภาพถ่ายดาวเทียมจะถูกนำมาใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

ระบบสื่อสารบนดาวเทียมธีออสมี 2 ชุด โดยชุดแรกใช้สำหรับการส่งข้อมูลภาพถ่ายให้กับสถานีภาคพื้นดินโดยใช้ย่านความถี่ X สำหรับชุดที่ 2 ใช้ในการสื่อสารเพื่อควบคุมสั่งการดาวเทียมโดยใช้ย่านความถี่ S

โครงสร้างภายในดาวเทียมธีออส
ที่มา http://www.oknation.net/blog/rukna/2007/10/08/entry-1

ธีออสมีน้ำหนักประมาณ 700 กิโลกรัม ทั้งนี้การนำส่งขั้นต้นนั้น จรวดเนปเปอร์ซึ่งเป็นจรวดมิสไซล์ดัดแปลง (converted ICBM : intercontinental ballistic missile) จะนำส่งธีออสเข้าสู่วงโคจรจอดพัก ณ ความสูง 690 กิโลเมตรจากพื้นโลก หลังจากการทดสอบในอวกาศเป็นเวลาหลายวัน ธีออสจะใช้ระบบขับเคลื่อนของตัวเองทำการปรับวงโคจรเข้าสู่ความสูง 822 กิโลเมตร และระนาบวงโคจรที่มีมุมเอียง 98.7 องศา เพื่อให้เป็นวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์

ลักษณะทางกายภาพของวงโคจรแบบสัมพันธ์ดวงอาทิตย์
ที่มา http://cct.rncan.gc.ca/glossary/index_e.php?id=599

ธีออสเป็นโครงการภายใต้ความดูแลของหน่วยงานที่ชื่อว่า "สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)" หรือ สทอภ. หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆ ว่า "GISTDA" (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency) หน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวเทียมธีออสในระหว่างการสร้างและประกอบ
ที่มา http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action= dlattach;topic=11185.0;attach=38618

เลนส์ระบบถ่ายภาพของธีออส
ที่มา http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action= dlattach;topic=11185.0;attach=38618

ดาวเทียมธีออสพร้อมส่ง (ในห้องปลอดฝุ่น)
ที่มา http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=23604030

โปสเตอร์แสดงส่วนสำคัญของดาวเทียมธีออส
ที่มา http://space.gistda.or.th/theos/

สถานีควบคุมภาคพื้นดิน ณ ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา http://space.gistda.or.th/kap/theos_8may07/800/R0012492.jpg

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 06 ตุลาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]