ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    อินเดียส่งยานอวกาศสำรวจดวงจันทร์


อินเดียเตรียมส่งยานอวกาศชื่อ จันทรยาน-1 (Chandrayaan-1) เพื่อสำรวจดวงจันทร์ ในเช้าตรู่ของวันที่ 22 ตุลาคม 2008 จากฐานยิง ณ ศูนย์สาตรี ดาวัน ทางตอนใต้ของอินเดีย โดยจรวด PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) ทั้งนี้จันทรยาน-1 จะโคจรรอบดวงจันทร์ที่ระดับความสูง 100 กิโลเมตรจากพื้นผิวดวงจันทร์ เพื่อถ่ายภาพและสำรวจดวงจันทร์

จรวด PSLV ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า และนำยานอวกาศสำรวจดวงจันทร์ จันทรยาน-1
ที่มา http://www.sstd.rl.ac.uk/C1xs/Press_Images.htm

จันทรยาน-1 น้ำหนัก 1,380 กิโลกรัม สร้างโดยองค์การวิจัยด้านอวกาศของอินเดีย (ISRO : Indian Space Research Organization) ยานจันทรยาน-1 ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง รวมไปถึงชุดถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์ ทั้งนี้ยานจันทรยาน-1 จะโคจรรอบดวงจันทร์เป็นเวลาสองปี เพื่อถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์ทั้งหมด เพื่อนำภาพถ่ายดังกล่าวมาสร้างเป็นแผนที่ และ ภาพเชิงภูมิศาสตร์ 3 มิติ ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจบริเวณขั้วโลกของดวงจันทร์เป็นพิเศษ เนื่องจากคาดว่าจะมีธารน้ำแข็ง

เป้าหมายของโครงการสำรวจดวงจันทร์ของยานจันทรยาน-1 มีดังนี้
 • สำรวจพื้นผิวด้านมืดของดวงจันทร์บริเวณทั้งขั้วโลกเหนือและใต้ โดยตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีและองค์ประกอบของแร่ธาตุต่างๆ จากภาพถ่ายความละเอียดสูง
 • ค้นหาธารน้ำแข็งบนพื้นผิวหรือใต้พื้นผิวของดวงจันทร์
 • ระบุองค์ประกอบทางเคมีของหินที่อยู่ในบริเวณพื้นที่สูง
 • สร้างแผนที่พื้นผิวดวงจันทร์
 • สำรวจหลุมบนพื้นผิวดวงจันทร์ ณ ขั้วโลกใต้ เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
 • สำรวจสเปกตรัมรังสีเอ็กซ์ของพื้นผิวดวงจันทร์ที่มีปริมาณมากกว่า 10 กิโลอิเล็กโทรโวลท์ (keV) เพื่อศึกษาการกำเนิดของดวงจันทร์
อุปกรณ์เครื่องวัดบนยานสำรวจจันทรยาน-1
ที่มา http://www.domain-b.com/aero/space/launch_veh/images%5Cdomain-b_isrolunarcraft.jpg

อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือเพย์โหลดบนยานจันทรยาน-1 มีทั้งหมด 11 ชุด โดยมีน้ำหนักรวมประมาณ 90 กิโลกรัม โดยมี
เพย์โหลด 5 ชุดที่พัฒนาและสร้างโดยองค์การวิจัยด้านอวกาศของอินเดีย (ISRO) และอุปกรณ์เพย์โหลดอีก 6 ชุดจากหน่วยงานอวกาศนาซา อีซา และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของบัลแกเรีย
 • กล้อง TMC (Terrain Mapping Camera) ความละเอียด 5 เมตร พัฒนาและสร้างโดยองค์การวิจัยด้านอวกาศของอินเดีย (ISRO) มีความกว้างสวอท 40 กิโลเมตรในย่านแพนโครเมติก โดยกล้อง TMC จะถูกใช้ในการผลิตแผนที่ความละเอียดสูงของดวงจันทร์
  กล้อง TMC (Terrain Mapping Camera) ความละเอียด 5 เมตร
  ที่มา http://www.chandrayaan-i.com/chandrayaan1/how/payloads/tmc.html

 • ชุดถ่ายภาพ HySI (Hyper Spectral Imager) พัฒนาและสร้างโดยองค์การวิจัยด้านอวกาศของอินเดีย (ISRO) เพื่อการสำรวจแร่ธาตุที่ตอบสนองย่านความยาวคลื่น 400 ถึง 900 นาโนเมตร โดยมีความละเอียดเชิงสเปกตรัมถึง 15 นาโนเมตร สำหรับความละเอียดเชิงพื้นที่มีค่าที่ 80 เมตร
  ชุดถ่ายภาพ HySI(Hyper Spectral Imager) ความละเอียดเชิงสเปกตรัม 15 นาโนเมตร และ 80 เมตรเชิงพื้นที่
  ที่มา http://www.chandrayaan-i.com/chandrayaan1/how/payloads/hysi.html

 • อุปกรณ์วัดระยะ LLRI (Lunar Laser Ranging Instrument) พัฒนาและสร้างโดยองค์การวิจัยด้านอวกาศของอินเดีย (ISRO) เพื่อเตรียมข้อมูลระยะสำหรับการคำนวณความสูงที่ถูกต้องของยานจันทรยาน-1 รวมไปถึงการสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ เพื่อนำไปปรับปรุงแบบจำลองสนามโน้มถ่วงของดวงจันทร์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากกล้อง TMC และ HySI
  อุปกรณ์วัดระยะ LLRI (Lunar Laser Ranging Instrument)
  ที่มา http://www.chandrayaan-i.com/chandrayaan1/how/payloads/llri.html

 • อุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานสูง HEX (High Energy X-ray/gamma ray spectrometer) พัฒนาและสร้างโดยองค์การวิจัยด้านอวกาศของอินเดีย (ISRO) เพื่อตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมม่า บนพื้นผิวดวงจันทร์
  อุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานสูง HEX (High Energy X-ray/gamma ray spectrometer)
  ที่มา http://www.chandrayaan-i.com/chandrayaan1/how/payloads/hex.html

 • ยานเข้าชนดวงจันทร์ MIP (Moon Impact probe) น้ำหนัก 29 กิโลกรัม พัฒนาและสร้างโดยองค์การวิจัยด้านอวกาศของอินเดีย (ISRO) เพื่อการสำรวจดวงจันทร์โดยการพุ่งเข้าชน โดยยานจันทรยาน-1 จะปล่อยยาน MIP ในขณะที่โคจรรอบดวงจันทร์ที่ความสูง 100 กิโลเมตร โดยจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการเดินทางพุ่งเข้าชนดวงจันทร์ ทั้งนี้บนยาน MIP ติดตั้งกล้องความละเอียดสูง ชุดอุปกรณ์วัดระยะความสูงด้วยสัญญาณวิทยุความถี่สูง และ กล้องวิดีโอ
  ยานเข้าชนดวงจันทร์ MIP (Moon Impact probe)
  ที่มา http://www.chandrayaan-i.com/chandrayaan1/how/payloads/mip.html

 • อุปกรณ์ C1XS พัฒนาและสร้างโดยองค์การอวกาศยุโรป (ESA) Rutherford Appleton laboratory (UK) และ ISRO เพื่อการศึกษาการกำเนิดและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ โดยการใช้รังสีเอ็กซ์ตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุ Mg, Al, Si, Ca, Fe, Ti บนพื้นผิวดวงจันทร์
  อุปกรณ์ C1XS และ ขั้นตอนการทำงาน
  ที่มา http://www.sstd.rl.ac.uk/C1xs/Press_Images.htm

 • อุปกรณ์ SIR-2 (near infrared spectrometer) พัฒนาและสร้างโดยองค์การอวกาศยุโรป (ESA) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพื้นผิวดวงจันทร์ โดยใช้การตรวจจับคลื่นอินฟาเรดระยะใกล้
  อุปกรณ์ SIR-2 (near infrared spectrometer)
  ที่มา http://www.chandrayaan-i.com/chandrayaan1/how/payloads/sir-2.html

 • อุปกรณ์ SARA (Sub-keV Atom Reflecting Analyzer) พัฒนาและสร้างโดยองค์การอวกาศยุโรป (ESA) และ ISRO เพื่อถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์โดยใช้การตรวจวัดพลังงานต่ำ (10eV-2keV) ที่กระเจิงจากพื้นผิวดวงจันทร์
  อุปกรณ์ SARA (Sub-keV Atom Reflecting Analyzer)
  ที่มา http://www.chandrayaan-i.com/chandrayaan1/how/payloads/sara.html

 • อุปกรณ์ M3 (Moon Mineralogy Mapper) พัฒนาและสร้างโดยมหาวิทยาลัยบราวน์ และนาซา JPL เพื่อจัดทำแผนที่พื้นผิว สำหรับการศึกษาความเข้าใจในวิวัฒนาการของดวงดาว
  ภาพจำลองการนำข้อมูลจากอุปกรณ์ M3 ไปประยุกต์ใช้งาน
  ที่มา http://www.chandrayaan-i.com/chandrayaan1/how/payloads/m3.html

 • อุปกรณ์ miniSAR (Miniature Synthetic Aperture Radar) พัฒนาและสร้างโดยห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปคิ้นซ์ และ นาซา เพื่อการถ่ายภาพโดยใช้คลื่นเรดาห์ สำหรับการสำรวจหาแหล่งน้ำแข็ง บริเวณขั้วโลกของดวงจันทร์
  อุปกรณ์ miniSAR (Miniature Synthetic Aperture Radar)
  ที่มา http://www.chandrayaan-i.com/chandrayaan1/how/payloads/minisar.html

 • อุปกรณ์ RADOM-7 (Radiation Dose Monitor) พัฒนาและสร้างโดยหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของบัลแกเรีย เพื่อตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสภาพแวดล้อมของดวงจันทร์
  อุปกรณ์ RADOM-7 (Radiation Dose Monitor)
  ที่มา http://www.chandrayaan-i.com/chandrayaan1/how/payloads/radom.html

แนววิถีการเดินทางของยานจันทรยาน-1 จากโลกไปยังดวงจันทร์
ที่มา http://www.isro.org/chandrayaan-1/

ยานจันทรยาน-1 ขณะการสร้างและประกอบที่ ISRO
ที่มา http://www.sstd.rl.ac.uk/C1xs/Press_Images.htm

อุปกรณ์ CCD ความละเอียดสูงของกล้องถ่ายภาพ
ที่มา http://www.sstd.rl.ac.uk/C1xs/Press_Images.htm

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 13 ตุลาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]