ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ไอเบ็กอยู่ในวงโคจรแล้ว !


ยานอวกาศไอเบ็ก (IBEX : Interstellar Boundary Explorer) ของนาซาได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2008 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ไอเบ็กเป็นโครงการอวกาศของนาซาที่ต้องการสำรวจขอบเขตระบบสุริยจักรวาล โดยศึกษาผลของการปะทะกันระหว่างลมสุริยะที่ร้อนและห้วงอวกาศนอกระบบสุริยจักรวาลที่เยือกเย็น

ไอเบ็กเป็นหนึ่งในโครงการสำรวจของนาซาที่สร้างด้วยงบประมาณที่ไม่สูงมากนักและใช้ระยะเวลาในการสร้างไม่นาน ทั้งนี้ศูนย์อวกาศการบินนาซาก็อดดาร์ดทำหน้าที่บริหารโครงการ โดยมีสถาบันวิจัย Southwest Research Institute เป็นผู้พัฒนาโครงการร่วมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

ไอเบ็กถือได้ว่าเป็นอวกาศยานลำแรกของนาซาที่ถูกมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจถ่ายภาพและทำแผนที่ของการปะทะกันระหว่างลมสุริยะที่ร้อนและห้วงอวกาศที่เยือกเย็น โดยนาซากำหนดให้การปฏิบัติภารกิจของไอเบ็กมีระยะเวลา 2 ปี

ภาพวาดยานไอเบ็ก
ที่มา http://www.nasa.gov/images/content/263071main _IBEX

จรวดปีกาซัสขณะถูกปล่อยออกจากเครื่องบิน L-1011
ที่มา http://www.astro.psu.edu/xray/cubic/photos/pegasus.gif.html

ทั้งนี้ไอเบ็กถูกยิงขึ้นสู่อวกาศโดยจรวดปีกาซัส (Pegasus) ซึ่งถูกปล่อยจากเครื่องบิน L-1011 จากหมู่เกาะมาร์แชลในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยจรวดปีกาซัสจะปล่อยยานไอเบ็ก ณ ความสูงประมาณ 200 กิโลเมตรจากพื้นโลก เมื่อถูกปล่อยออกจากจรวดปีกาซัสแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้าจะขับดันไอเบ็กให้เคลื่อนเข้าสู่วงโคจรที่สูงมากเพื่อถ่ายภาพขอบของสุริยจักรวาลที่เรียกว่า ขอบเขตระหว่างดาว (interstellar boundary) ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีความสำคัญมาก เนื่องจากขอบเขตระหว่างดาวดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังรังสีคอสมิคที่มาจากกาแล็คซี่ต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์

ภาพวาดแสดงขอบของระบบสุริยจักรวาล
ที่มา http://www.nasa.gov/images/content/263074main_BoundariesLg.jpg

ภาพวาดแสดงยานไอเบ็กกำลังถูกปล่อยออกจากจรวดปีกาซัส
ที่มา http://www.nasa.gov/mission_pages/ibex/index.html

จุด ณ ขอบระบบสุริยจักรวาลที่ยาน Voyager 1 และ Voyager 2 เดินทางผ่าน
ที่มา http://www.nasa.gov/centers/jpl/images/content/154740main_voyager-20060815b-browse.jpg

ทั้งนี้ที่ผ่านมานั้น การสำรวจอวกาศบริเวณส่วนนอกของระบบสุริยจักรวาลได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อยาน Voyager 1 และ Voyager 2 ได้เดินทางผ่านขอบระบบสุริยจักรวาลออกไป โดยยานทั้งสองได้ทำการสำรวจ ขอบระบบสุริยจักรวาล ณ สองจุดที่เดินทางผ่าน (ดังแสดงในภาพวาด) ซึ่งผลจากการสำรวจในครั้งนั้นได้สร้างความประหลาดใจแก่นักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

ยาน Voyager
ที่มา http://www.nasa.gov/centers/jpl/images/content/93000main_craft1-browse.jpg

ยานสำรวจ "สเตอริโอ"
ที่มา http://thaiastro.nectec.or.th/news/2006/news20060602.htm

ยานสเตอริโอ สำรวจลมสุริยะ
ที่มา http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn10370/dn10370-1_450.jpg

นอกจากยาน Voyager 1 และ Voyager 2 แล้ว เมื่อปี 2006 นาซาได้ส่งยานสำรวจชื่อ "สเตอริโอ" (STEREO: Solar TErrestrial Relations Observatory) เพื่อสำรวจและตรวจจับอนุภาคพลังงานสูง ณ สุริยมณฑล (heliosphere) ที่เป็นบริเวณที่มีลมสุริยะซึ่งแผ่จากดวงอาทิตย์จนถึงวงโคจรของพลูโต

ทั้งนี้ไอเบ็กจะทำการสำรวจเพื่อสร้างแผนที่ของบริเวณขอบสุริยจักรวาล ซึ่งภาพสำรวจดังกล่าวซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่จะทำให้
นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงผลกระทบระหว่างระบบสุริยจักรวาลของเราและกาแล็คซี่อื่น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 01 พฤศจิกายน 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]