ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    สถานีอวกาศของจีน


หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการส่งนักบินอวกาศปฏิบัติภารกิจ "เดินอวกาศ" นอกยานอวกาศเสินโจว 7 แล้ว หน่วยงานด้านอวกาศของจีนเผยว่าจีนได้เตรียมการที่จะสร้างสถานีอวกาศให้ได้ภายในปี 2020 ทั้งนี้จะมีการทดลองนำส่งห้องปฏิบัติการอวกาศ "Tiangong 1" ขึ้นสู่อวกาศภายในปี 2011

ภาพจำลองสถานีอวกาศของจีน
ที่มา http://www.astronautix.com/hires/zsjensta.jpg

สถานีอวกาศของจีนที่จะจัดสร้างขึ้นนั้นมีขนาดที่เล็กเมื่อเทียบสถานีอวกาศนานาชาติ และสถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซีย โดยมีน้ำหนักประมาณ 20 ตัน

ทั้งนี้จีนคาดหวังว่าประสบการณ์การปฏิบัติภารกิจ "เดินอวกาศ" นอกยานเสินโจว 7 จะช่วยให้นักบินอวกาศของจีนมีศักยภาพในการสร้างสถานีอวกาศได้เป็นผลสำเร็จ

ภาพจำลองยานอวกาศเสินโจวกำลังเชื่อมต่อสถานีอวกาศของจีน

ห้องปฏิบัติการอวกาศ Tiangong 1 ขนาด 8 ตันจะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศก่อนยานเสินโจว 8 ทั้งนี้จีนวางแผนจะให้ยานเสินโจว 8, 9, และ 10 ทำการเชื่อมต่อกับห้องปฏิบัติการอวกาศ Tiangong 1โดยไม่มีนักบินอวกาศ ในขณะที่ยานเสินโจว 10 จะนำนักบินอวกาศของจีน 3 คนเดินทางไปยัง
มอดูลของสถานีอวกาศที่เชื่อมต่อกับห้องปฏิบัติการอวกาศ Tiangong 1

รูปร่างหน้าตาสถานีอวกาศของจีนที่สื่อตะวันตกมีการคาดการณ์ไว้
ที่มา http://www.spacedaily.com/reports/China_Sets_Sights_On_First_Space_Station_999.html

อย่างไรก็ตาม บทความของสื่อตะวันตกกล่าวว่า ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนถึงแผนการดำเนินการของจีนในการสร้างสถานีอวกาศ เนื่องจากมีบางกระแสข่าวกล่าวว่าห้องปฏิบัติการอวกาศ Tiangong อาจจะอยู่หรือไม่อยู่ในแผนการสร้างสถานีอวกาศแล้ว นอกจากนี้ สื่อดังกล่าวยังตั้งข้อสังเกตถึงรูปร่างหน้าตาของห้องปฏิบัติการอวกาศ Tiangong ว่าจะเป็นอย่างไร เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในโครงการอวกาศของจีน ซึ่งเราคงจะต้องติดตามกันต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 28 พฤศจิกายน 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]