ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ปรากฏการณ์ "ดวงจันทร์ยิ้ม"


ภาพโดยคุณ StarExplorer
ที่มา http://www.pantip.com/cafe/camera/topic/O7274470/O7274470.html

หลังจากดวงอาทิตย์ลับฟ้าในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 คนไทยทั่วประเทศคงได้เห็นปรากฏการณ์ "ดวงจันทร์ยิ้ม" (หรือบางคนเรียกว่าปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน) ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในช่วงเวลาประมาณ 17.40 น. จนถึง 20.30 น. โดยปรากฏขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่ดาวพฤหัสบดีกับดาวศุกร์โคจรเข้ามาใกล้กันมาก(เมื่อมองจากโลก) อยู่ห่างกันเป็นระยะเชิงมุมเพียง 2 องศา ประกอบกับดาวเคราะห์ทั้งสองอยู่ใกล้กับดวงจันทร์ในวันขึ้นสี่ค่ำที่ดวงจันทร์จะปรากฏเป็นเสี้ยว และหันด้านมืดเข้าหาดาวเคราะห์ทั้งสองพอดี จึงปรากฏเป็นภาพที่คล้ายกับดวงจันทร์ยิ้ม

ภาพโดยคุณ kosont
ที่มา http://www.pantip.com/cafe/camera/topic/O7277900/O7277900.html

ปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีกับดาวศุกร์โคจรเข้ามาใกล้กันนี้จะเกิดเป็นคู่ คือ เกิด 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 10 เดือน ในทุก 2 ปีครึ่ง โดยในปี 2551 เคยเกิดปรากฏการณ์ ดาวเคียงเดือนมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แต่ไม่มีดวงจันทร์ หลังจากนี้จะเกิดขึ้นอีกในช่วงใกล้สว่างของวันที่ 11 พฤษภาคม. 2554 และช่วงค่ำของวันที่ 14 มีนาคม 2555 แต่ปรากฏการณ์ครั้งต่อไปนั้นจะไม่มีดวงจันทร์ปรากฏให้เห็น เนื่องจากดวงจันทร์โคจรอยู่ห่างจากดาวเคราะห์ทั้งสองมาก ดังนั้นปรากฏการณ์ในครั้งนี้จึงนับได้ว่ามีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนทั่วไปที่เฝ้าชมปรากฏการณ์ครั้งนี้ต่างให้ความเห็นในทางที่ดีโดยคาดว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับประเทศไทย

ภาพจากซอฟต์แวร์ Stellarium

นอกจากปรากฏการณ์ดวงจันทร์ยิ้มในครั้งนี้เรายังได้เห็นปรากฏการณ์แสงโลก (Earth shine) อีกด้วย ซึ่งปรากฏการณ์แสงโลกจะสังเกตได้ดีในช่วง วันขึ้น 1 - 3 ค่ำ หรือ แรม 12 - 14 ค่ำ โดยเราจะเห็นแสงเรื่อๆ ที่ด้านมืดของดวงจันทร์ ซึ่งแสงดังกล่าวนี้ไม่ใช่แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรง แต่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนจากผิวโลกไปยังดวงจันทร์ทำให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นพื้นผิวดวงจันทร์ทางด้านมืดด้วย

ปรากฏการณ์แสงโลก
ภาพดัดแปลงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Earthshine

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 02 ธันวาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]