ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    กระสวยอวกาศแอตแลนติส "ฉนวนกันความร้อนหลุด"


นาซาได้ส่งกระสวยอวกาศแอตแลนติสขึ้นสู่อวกาศ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2550 ที่ศูนย์อวกาศเคนเนดี้ (Kennedy Space Center : KSC) แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา หลังจากที่ต้องเลื่อนกำหนดการส่งเดิมในเดือนมีนาคมออกไป เนื่องจากเกิดพายุลูกเห็บตกใส่ถังบรรจุเชื้อเพลิงของยานขนส่งที่จอดเตรียมพร้อมสำหรับการส่งจนได้รับความเสียหาย


และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 เวลา 02.38 น ตามเวลาประเทศไทย กระสวยอวกาศแอตแลนติสได้เชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติได้เป็นผลสำเร็จ เพื่อปฏิบัติภารกิจติดตั้งแผงเซลล์สุริยะให้กับสถานีอวกาศนานาชาติ พร้อมทั้งผลัดเปลี่ยนนักบินอวกาศที่ประจำอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ

นักบินอวกาศปฏิบัติภารกิจท่องอวกาศ เพื่อติดตั้งแผงเซลล์สุริยะขนาดความยาว 14 เมตร ซึ่งมีน้ำหนักถึง 16 ตัน โดยแผงเซลล์สุริยะดังกล่าวจะผลิตกำลังไฟฟ้าได้ประมาณ 12 กิโลวัตต์

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การส่งกระสวยอวกาศครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จ และสามารถเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติได้ แต่องค์การอวกาศนาซาได้ตรวจพบว่ามีแผ่นฉนวนกันความร้อนขนาด 4 x 6 ตารางนิ้ว หลุดออกจากตัวยานในขณะที่กำลังทะยานขึ้นสู่อวกาศ


จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้องค์การอวกาศนาซาได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับสู่โลกของกระสวยอวกาศแอตแลนติสออกไปอีก 2 วัน เพื่อให้นักบินอวกาศได้มีเวลาซ่อมแซมบริเวณที่แผ่นฉนวนกันความร้อนหลุดออกไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดของนักบินอวกาศที่จะเดินทางกลับสู่โลก ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นาซาได้ระบุว่าตำแหน่งบริเวณที่แผ่นฉนวนกันความร้อนหลุดออกไปนั้น จะไม่ส่งผลอันตรายต่อตัวกระสวยอวกาศในขณะเดินทางกลับสู่โลก

เอกสารอ้างอิง

ข่าววันที่ 16 มิถุนายน 2550

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]