ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    จีนวางแผนสร้างสถานีอวกาศภายในปี 2020


หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการส่งนักบินอวกาศปฏิบัติภารกิจ "เดินอวกาศ" นอกยานอวกาศเสินโจว 7 แล้ว หน่วยงานด้านอวกาศของจีนได้เปิดเผยว่า จีนได้เตรียมการที่จะสร้างสถานีอวกาศให้ได้ภายในปี 2020 ทั้งนี้จะมีการทดลองนำส่งห้องปฏิบัติการอวกาศ "Tiangong 1" ขึ้นสู่อวกาศภายในปี 2011

ภาพจำลองสถานีอวกาศของจีน
ที่มา http://www.astronautix.com/hires/zsjensta.jpg

สถานีอวกาศของจีนที่จะจัดสร้างขึ้นนั้นมีขนาดที่เล็กเมื่อเทียบสถานีอวกาศนานาชาติ และสถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซีย โดยมีน้ำหนักประมาณ 20 ตัน

ทั้งนี้จีนคาดหวังว่าประสบการณ์ "เดินอวกาศ" นอกยานเสินโจว 7 จะช่วยให้นักบินอวกาศของจีนมีศักยภาพในการสร้างสถานีอวกาศได้เป็นผลสำเร็จ

ภาพจำลองยานอวกาศเสินโจวกำลังเชื่อมต่อสถานีอวกาศของจีน

ตามแผนการแล้วห้องปฏิบัติการอวกาศ Tiangong 1 (น้ำหนัก 8 ตัน) จะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศก่อนยานเสินโจว 8 ทั้งนี้จีนวางแผนจะให้ยานเสินโจว 8, 9, และ 10 ทำการเชื่อมต่อกับ Tiangong 1 ให้ได้ภายในปี 2013

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 04 ธันวาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]