ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ดาวเทียมสำรวจก๊าซเรือนกระจกดวงแรกของโลกพร้อมขึ้นสู่อวกาศแล้ว


องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือที่เรียกสั้นๆว่า "แจ๊กซ่า" (JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency) ได้แถลงว่า ดาวเทียม GOSAT (Greenhouse Gases Observing Satellite) หรือ "อิบูกิ" (IBUKI) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจและติดตามปฎิกริยาก๊าซเรือนกระจกดวงแรกของโลก พร้อมขึ้นสู่อวกาศในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 นี้ โดยจรวด H-IIA หมายเลข 15

ดาวเทียมอิบูกิ
ที่มา http://www.jaxa.jp/countdown/f15/overview/ibuki_e.html


ดาวเทียม GOSAT หรือ อิบูกิ เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น(JAXA) สถาบันศึกษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NIES: National Institute for Environmental Studies) และ กระทรวงสิ่งแวดล้อม (MOE: Ministry of the Environment)

ดาวเทียมอิบูกิขณะสร้างในห้องปลอดฝุ่น

ในการส่งดาวเทียม GOSAT หรือ อิบูกิ ขึ้นสู่อวกาศครั้งนี้ องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่นจะถ่ายทอดการส่งครั้งนี้ให้ประชาชนได้รับชมผ่านอินเทอร์เน็ต และจอทีวีในย่านสาธารณะ ทั้งนี้ในการส่งครั้งนี้ นอกจากดาวเทียม GOSAT หรือ อิบูกิแล้ว จรวด H-IIA หมายเลข 15 ยังได้นำส่งดาวเทียมดวงเล็กอีก 7 ดวงพร้อมกับอิบูกิ โดยที่ดาวเทียมอิบูกิจะถูกปล่อยออกเป็นดวงแรก จากนั้นอีก 7 ดวงจะถูกปล่อยออกจากจรวดทีละดวง

จรวด H-IIA หมายเลข 15
ที่มา http://www.jaxa.jp/countdown/f15/overview/h2a_e.html

ดาวเทียมอีก 7 ดวง ถูกติดตั้งกับส่วนปล่อยแบบพิกกี้แบ็ค (piggyback)
ที่มา http://www.jaxa.jp/countdown/f15/overview/sub_payload_e.html

วงโคจรของดาวเทียมอิบูกินั้นมีคาบเวลาประมาณ 100 นาที ทั้งนี้ดาวเทียมจะทำการตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกที่ปกคลุมพื้นผิวโลก ข้อมูลที่ตรวจวัดได้นี้สามารถนำไปใช้ในเปรียบเทียบกับข้อมูลที่สำรวจโดยสถานีภาคพื้นดินหรือการสำรวจที่ใช้เครื่องบิน ทั้งนี้จำนวนจุดการสำรวจมีมากถึง 56,000 จุด ซึ่งการสำรวจโดยดาวเทียมอิบูกินี้ จะมีความแม่นยำสูงและสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนของก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งโลก ซึ่งนับว่าเป็นข้อเด่นเมื่อเทียบกับการตรวจวัดโดยสถานีภาคพื้นดินหรือที่ใช้เครื่องบิน

ตำแหน่งการตรวจวัดที่สูงถึง 56,000 จุด
ที่มา http://www.jaxa.jp/countdown/f15/overview/ibuki_e.html

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 10 มกราคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]