ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ระบบดาวเทียมนำร่องของจีน ภายในปี 2015


หน่วยงานด้านอวกาศของจีนเปิดเผยว่าระบบดาวเทียมนำร่องของจีนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2015 เพื่อที่จีนจะได้เป็นอิสระจากเทคโนโลยีต่างประเทศ เช่น จีพีเอส

ดาวเทียมนำร่อง Beidou-1 ของจีน
ที่มา http://www.globalsecurity.org

ทั้งนี้จีนได้พัฒนาระบบดาวเทียมนำร่องชื่อ Beidou-1 และ Beidou-2 เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานพลเรือนของจีน

ณ ปัจจุบัน มีดาวเทียม Beidou-1 จำนวน 4 ดวงในวงโคจรค้างฟ้า(GEO : Geostationary Earth Orbit) และ Beidou-2 จำนวน 1 ดวงในวงโคจรระดับกลาง (MEO : Medium Earth Orbit) ซึ่งทั้ง 5 ดวงนี้ให้บริการในพื้นที่ของประเทศจีนเท่านั้น

เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ จีนมีแผนที่จะยิงดาวเทียมนำร่อง Beidou-2 ให้ครบ 30 ดวงภายในปี 2015 โดยจะยิงจำนวน 10 ดวง ในปี 2009 และปี 2010

ดาวเทียมนำร่อง Compass-M1
ที่มา http://ilrs.gsfc.nasa.gov/satellite_missions/list_of_satellites/

อนึ่ง Beidou-2 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า CNSS (Compass Navigation Satellite System)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 30 มกราคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]