ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    อีซาพร้อมส่งดาวเทียมสำรวจผิวน้ำมหาสมุทร


องค์การอวกาศแห่งสหภาพยุโรป หรือ อีซา (ESA : European Space Agency) ได้แถลงถึงความพร้อมในการส่งดาวเทียม SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) ขึ้นสู่อวกาศภายในฤดูร้อนนี้ เพื่อสำรวจความชื้นและความเค็มของผิวน้ำมหาสมุทร

ดาวเทียม SMOS
ที่มา http://www.esa.int/esaCP/SEM4ZO05VQF_index_1.html

อีซาคาดหวังว่าข้อมูลการวัดที่ได้จาก SMOS จะทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวัฏจักรการไหลเวียนของน้ำ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการวิจัย "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" (climate change) ทั้งในระดับโลกหรือในระดับภูมิภาค รวมไปถึงการทำนายสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

ภาพจำลองการไหลเวียนของน้ำ ที่เกิดจาก
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์
ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำ
ในมหาสุมทรกับชั้นบรรยากาศและพื้นดิน
ระดับความสูง 755 กม. สายอากาศรูปตัว Y ของดาวเทียม SMOS
ทำให้มองเห็นพื้นที่ที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 1000 กม.
ที่มา http://www.esa.int/esaCP/SEM4ZO05VQF_index_1.html


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]