ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ดาวเคราะห์น้อยโคจรเฉียดโลก!!


ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิส (99942 Apophis) หรือชื่อเดิมคือ 2004 MN4 ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2547 และถูกจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากการคำนวณด้วยข้อมูลในขณะนั้น อะโพฟิสมีโอกาสอย่างมากที่จะพุ่งเข้าชนโลกในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2572 โดยอะโพฟิสเคยได้รับการจัดระดับอยู่ที่ระดับ 4 ในสเกลโตริโน* (Torino scale) ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดเท่าที่เคยจัดระดับสำหรับวัตถุในอวกาศต่างๆที่มีโอกาสพุ่งเข้าชนโลก แต่จากการคำนวณด้วยข้อมูลล่าสุด อะโพฟิสก็ถูกจัดระดับอยู่ที่ระดับ 0

* สเกลโตริโนมีตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10 เป็นสเกลที่ใช้เทียบระดับของโอกาสที่วัตถุในอวกาศจะพุ่งชนโลก โดยถ้ากล่าวกันอย่างง่ายๆคือ ระดับ 0 หมายถึงไม่มีโอกาสที่จะชนโลก ส่วนระดับ 10 คือจะพุ่งชนโลกอย่างแน่นอนและจะเกิดหายนะอย่างรุนแรง


ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิสมีขนาดประมาณ 250 เมตร โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยคาบเวลา 323 วัน โดยในปีพ.ศ. 2572 นั้น อะโพฟิสจะโคจรเฉียดผ่านโลกด้วยระยะห่างประมาณ 34,400 กิโลเมตร หรือใกล้กว่าดวงจันทร์เกือบ 11 เท่า และใกล้กว่าดาวเทียมค้างฟ้า โดยเป็นครั้งแรกใน 1,000 ปีที่มีดาวเคราะห์น้อยเข้าใกล้โลกมากกว่าดวงจันทร์และสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ประเทศที่สามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้แก่ประเทศในยุโรป แอฟริกาและเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยเราด้วย ซึ่งสามารถชมปรากฏการณ์นี้ได้ด้วยตาเปล่า

อย่างไรก็ตามในอีก 7 ปีถัดไป ซึ่งก็คือปี พ.ศ.2579 อะโพฟิส จะโคจรกลับมาอีกครั้งโดยระบุว่าความน่าจะเป็นที่จะชนโลกอยู่ที่ 1 ใน 45000 หรือ 0.002% และถ้าพุ่งชนโลกจริงจะชนที่บริเวณทางตอนเหนือของเม็กซิโก ผลการถูกพุ่งชนจะรุนแรงเทียบเท่าขนาดของระเบิดทีเอ็นทีจำนวน 870 เมกะตัน

ภาพจำลองวงโคจรของอะโพฟิสที่เฉียดโลกในพ.ศ.2572
โดยแถบสีขาวแสดงความคลาดเคลื่อนของวงโคจร
วงโคจรของอะโพฟิส (หรือ 2004MN4)
เมื่อเทียบกับวงโคจรของโลก

แต่ก็อย่าพึ่งตกใจไปเนื่องจาก NASA ได้มีโครงการสำรวจวัตถุใกล้โลก (Near Earth Object Program : NEO) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงที่โลกจะถูกพุ่งชน โดยการติดตามวัตถุต่างๆที่มีโอกาสพุ่งเข้าชนโลก ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้จากหน้า Impact Risk (http://neo.jpl.nasa.gov/risk/) ซึ่ง NASA ได้ชี้แจงในเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยว่า ตารางของวัตถุใกล้โลกดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ล่าสุด และยังกล่าวอีกว่าเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆที่มากพอ วัตถุใกล้โลกต่างๆเหล่านี้มักจะถูกตัดออกจากตารางไปในที่สุด

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีวัตถุใกล้โลกที่มีโอกาสสูงที่จะพุ่งเข้าชนโลก แต่ทาง NASA เองก็ได้มีโครงการต่างๆเตรียมพร้อมและรับมือเพื่อทำลายหรือเบี่ยงเบนเส้นทางโคจรของวัตถุใกล้โลก หากวันหนึ่งวัตถุนั้นมีเส้นทางวงโคจรที่จะพุ่งเข้าชนโลกจริง

เอกสารอ้างอิง

ข่าววันที่ 25 สิงหาคม 2550

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]