ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    อีซาส่งดาวเทียม GOCE ขึ้นสู่อวกาศ เพื่อสำรวจสนามแม่เหล็กโลก


GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) เป็นหนึ่งในสามพันธกิจหลักของโครงการสำรวจโลกขององค์การอวกาศแห่งสหภาพยุโรปหรือหรืออีซา (ESA : European Space Agency) ที่ชื่อว่า "ESA's Living Planet Programme" ได้ถูกส่งถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อเวลา 14:21 ตามเวลามาตรฐานกรีนิช วันที่ 17 มีนาคม 2552 โดยจรวดร็อคค็อท (Rockot) จากฐานยิงเพสเสทซ์ (Plesetsk) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัสเซีย ทั้งนี้ GOCE มีภารกิจสำรวจสนามแม่เหล็กโลก เพื่อสร้างแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกที่มีความแม่นยำสูง

จรวดร็อคค็อททะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากฐานยิงเพสเสทซ์ เพื่อนำส่งดาวเทียม GOCE
ที่มา http://www.esa.int/esaLP/SEMH3NITYRF_index_1.html

ดาวเทียม GOCE

แบบจำลองสัณฐานโลกที่จะถูกปรับปรุงโดยข้อมูลจากดาวเทียม GOCE

ข้อมูลเฉพาะของ GOCE
น้ำหนัก 1,100 กิโลกรัม
จำนวนเครื่องมือวัด 3 ชุด
อายุการปฏิบัติงาน 20 เดือน
วงโคจร ความสูง 260 กิโลเมตร และ สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์
ขนาด ความยาว 5.3 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางของลำตัวดาวเทียม 1 เมตร
ถังเชื้อเพลิงระบบขับเคลื่อน ซีนอน 40 กิโลกรัม
มูลค่า 350 ล้านยูโร (รวมค่ายิงและค่าปฏิบัติการ)
ความแม่นยำในการวัดสัณฐานโลก 1-2 เมตร ในแนวดิ่ง
100 กิโลเมตร เชิงพื้นที่


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 20 มีนาคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]