ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    อินเดียจัดซื้อดาวเทียมสายลับจากอิสราเอล


อินเดียจัดซื้อดาวเทียมสายลับจากอิสราเอลที่สามารถถ่ายภาพได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านความมั่นคง หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายบุกยึดและสังหารตัวประกันต่างชาติ 165 คน ในนครมุมไบ เมื่อระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2008

เหตุการณ์ก่อการร้ายในนครมุมไบ

ดาวเทียมที่ทางการอินเดียจัดซื้อในครั้งนี้มีชื่อว่า RISAT2 โดยสามารถถ่ายภาพทะลุเมฆได้โดยใช้เรดาร์ รวมทั้งสามารถถ่ายภาพได้ทุกสภาวะอากาศทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

ดาวเทียม RISAT2

ดาวเทียม RISAT2 นี้มีน้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม จะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศโดยจรวดของอินเดีย PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle rocket) ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ค.ศ.2009

ศูนย์ส่งจรวดสรีฮาริโกทา (Sriharikota) ที่ซึ่งดาวเทียม RISAT2 กำลังถูกติดตั้งในจรวด PSLV

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]