ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    นาซาสำรวจดาวศุกร์


ดาวศุกร์
ที่มา http://martianchronicles.wordpress.com/2008/12/17/agu-day-2-venus/

เจ้าหน้าที่ของนาซากล่าวว่า บอลลูนสำหรับการร่อนลงบนดาวศุกร์จำนวน 2 ลูกได้ถูกพัฒนาและสร้างขึ้น โดยมีประเด็นที่นักวิจัยและทีมวิศวกรจะต้องพิจารณาได้แก่ ระดับความสูงที่ร่อนลงนั้นมีความสูงมาก และบอลลูนจะต้องร่อนลงผ่านกลุ่มเมฆที่เป็นกรดกำมะถัน

นาซาวางแผนที่จะส่งยานอวกาศสำรวจดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีในปี 2020 โดยพันธกิจหลังจากนั้นก็คือการสำรวจดาวศุกร์ โดยคาดการณ์ว่า พันธกิจสำรวจดาวศุกร์จะมีกำหนดส่งใน ช่วงระหว่างปี ค.ศ.2020 ถึง 2025 และจะต้องใช้งบประมาณหลายพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ย้อนกลับไปในปี ค.ศ.2008 นาซาได้รวบรวบสร้างทีมนักวิทยาศาสาตร์และวิศวกรสำหรับพันธกิจดาวศุกร์ไว้แล้ว

นักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าพันธกิจดาวศุกร์นี้จะเผยให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเคยมีมหาสมุทรบนดาวศุกร์ และกำลังเข้าสู่ยุคภูเขาไฟ โดยที่ทีมศึกษาพันธกิจดาวศุกร์จะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน ค.ศ.2009 นี้ ทั้งนี้เป็นที่ทราบดีว่าดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีความคล้ายคลึงกับโลกมากที่สุดในเรื่องของขนาด มวล และความหนาแน่น บางคนจึงเรียกดาวศุกร์ว่าดาวฝาแฝดหรือดาวน้องสาวของโลก แต่ดาวศุกร์ก็มีความแตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นสูงและเต็มไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มเมฆที่ประกอบไปด้วยกรดกำมะถัน และอุณหภูมิที่พื้นผิวร้อนจัดถึง 450 องศาเซลเซียสซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะ

ภาพวาดจำลองพื้นผิวของดาวศุกร์ที่ถูกปกคลุมด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และกลุ่มเมฆกรดกำมะถัน
ที่มา http://www.newscientist.com/articleimages/dn8066/1-venus-express-spacecraft-ready-for-launch.html

นาซาเผยว่าพันธกิจดาวศุกร์ประกอบด้วยยานแม่โคจรรอบดาวศุกร์หนึ่งลำ บอลลูนร่อนลง 2 ลูกและ ยานร่อนลงที่อายุปฏิบัติการสั้นๆ 2 ลำ โดยทั้งหมดจะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศโดยจรวดแอทลาส วี (Atlas V) จำนวน 2 ลำ

จรวดแอทลาส วี (Atlas V)
ที่มา http://www.af.mil/news/airman/0104/atlas-v-eelv.jpg

สัญญาณของการมีแหล่งน้ำ
จากข้อมูลเบื้องต้นที่นักวิทยาศาสตร์เคยศึกษาดาวศุกร์มาก่อนหน้านี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเคยมีแหล่งน้ำปกคลุมดาวศุกร์ทั่วทั้งดวงโดยมีความลึกถึง 100 เมตร แต่ผลจากความร้อนบนพื้นผิวดาวศุกร์ทำให้แหล่งน้ำดังกล่าวแห้งไป

ภาพถ่ายพื้นผิวดาวศุกร์โดยยานสำรวจ Venus Express ของ ESA ที่ปรากฏร่องรอยแหล่งน้ำ
ที่มา http://esamultimedia.esa.int/images/Science/CONFERENCE/Mars/MarwthVallis_water_sign_H.jpg

ตามแผนที่นาซาเตรียมไว้ ยานร่อนลงจะทำการสำรวจหาหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเคยมีแหล่งน้ำบนดาวศุกร์มาก่อน โดยยานร่อนลงจะทนความร้อนบนพื้นผิวของดาวศุกร์ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง ทั้งนี้ส่วนประกอบเกลือแร่ที่หลงเหลืออยู่อาจจะเป็นข้อมูลที่เผยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทราบว่าเคยมีแหล่งน้ำอยู่บนดาวศุกร์เป็นเวลานานเท่าใด รวมไปถึงอาจจะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตปรากฏอยู่บนดาวศุกร์

บอลลูนที่มีอายุใช้งานที่ยาวนาน
บอลลูนจำนวน 2 ลูกที่จะต้องนำยานร่อนลงที่บรรทุกเครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งเพื่อสำรวจพื้นผิวดาวศุกร์นั้นจะต้องร่อนลงผ่านชั้นบรรยากาศจากระดับความสูงที่ 55 กิโลเมตร

ทั้งนี้บอลลูนลูกสุดท้ายที่ถูกส่งลงสำรวจดาวศุกร์เป็นบอลลูนของอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1985 โดยมีอายุการใช้งานเพียงไม่กี่วัน แต่สำหรับบอลลูนของนาซาได้ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานได้ถึงหนึ่งเดือน ซึ่งบอลลูนสามารถลอยรอบดาวศุกร์ได้ถึง 7 รอบ เพื่อสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ที่มีแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทำให้เกิดแรงกดดันพื้นผิวที่สูงมากกว่าถึง 90 เท่า

ต้นแบบบอลลูนที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมสำหรับสำรวจดาวศุกร์ในห้องปลอดฝุ่นของ JPL (Jet Propulsion Laboratory)
ที่มา http://www.astronomy-blog.com/blogs/archives/Astronomy-blog/

ทั้งนี้นาซาได้มอบหมายให้นาซาเจพีแอล (NASA's Jet Propulsion Laboratory) เป็นผู้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาบอลลูนดังกล่าว โดยมีชื่อเรียกว่า "VALOR" บอลลูนที่พัฒนาขึ้นทำมาจากโพลิเมอร์ที่มีความแข็งแรงสูงและเคลือบด้วยอลูมิเนียมเพื่อที่จะสะท้อนความร้อนที่แผ่เข้ามาซึ่งจะทำให้ตัวบอลลูนร้อนและระเบิดได้ นอกจากนี้ชั้นเทฟลอนที่อยู่ในเนื้อผ้าของตัวบอลลูนจะช่วยป้องกันกรดกำมะถันที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่บอลลูนจะลอยผ่านและร่อนลง

เจ้าหน้าที่ของนาซากล่าวว่า ภายในปีนี้บอลลูนลูกแรกจะถูกทดสอบ โดยนาซาจะใช้แก๊สฮีเลียมทำให้บอลลูนพองตัว และใช้เฮลิคอปเตอร์ปล่อยบออลูนจากระดับความสูง 2 ถึง 3 กิโลเมตร เพื่อให้ร่อนลงบนพื้นโลก

อุกกาบาตชนดาวศุกร์ ?
ทั้งนี้ยังเป็นที่ไม่แน่ชัดว่าชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ได้ผ่านยุคที่ตัวดาวเคราะห์เองถูกปกคลุมด้วยกลุ่มฝุ่นควันขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการพุ่งเข้าชนของอุกกาบาตดังเช่นโลกได้เคยผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้ว โดยหลังจากนั้นจะเป็นการเข้าสู่ยุคภูเขาไฟระเบิด หรือชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่เช่นนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น

ภาพถ่ายหลุมบนพื้นผิวของดาวศุกร์ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่ถูกอุกาบาตพุ่งเข้าชน
ที่มา http://garybrandastrology.com/articles/echo/MetaphysicalVenus11-10-2007.html

ในขณะที่บอลลูนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์นั้น เครื่องมือวัดที่อยู่บนยานร่อนลงจะทำการตรวจวัดไอโซโทปของแก๊สซีนอน และแก๊สหนักที่ติดแน่นอยู่ในชั้นบรรยากาศโดยไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใดๆ ทั้งนี้ถ้าการตรวจวัดพบไอโซโทปของแก๊สเบาอยู่เป็นจำนวนมาก ก็แสดงว่าดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเริ่ม

นอกจากนี้บอลลูนจะทดสอบอนุภาคซึ่งสามารถถูกใช้ในการติดตามกระแสลมความเร็วสูงที่เคลื่อนที่รอบดาวศุกร์ด้วยความเร็วเป็น 60 เท่าของอัตราการหมุนรอบตัวเองของดาวศุกร์ ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นคว้าทำความเข้าใจในประเด็นนี้อยู่

ภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่
นักวิทยาศาสตร์คาดว่ายานสำรวจที่โคจรรอบดาวศุกร์น่าจะเผยให้เห็นถึงกายภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงของดาวศุกร์ โดยการสังเกตุรอยโป่งบนพื้นผิวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะบ่งชี้ว่ามีภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่บนดาวศุกร์ ทั้งนี้ที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าน่าที่จะยังคงมีภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่ก็เนื่องมาจากในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มีกรดกำมะถันอยู่

ภาพจำลองแสดงภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นบนดาวศุกร์
ที่มา http://www.thaispaceweather.com/April08.html

นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีภูเขาไฟมากกว่าดาวเคราะห์ดวงใดๆในระบบสุริยจักรวาล และเชื่อว่าเกือบ 90 เปอร์เซนต์ของพื้นผิวถูกปกคลุมด้วยลาวา

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 26 มีนาคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]