ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    จีนส่งดาวเทียมนำร่อง"คัมพัซ" ดวงที่สอง


"คัมพัซจีทู" (Compass G2) ดาวเทียมนำร่องดวงที่สองของจีนถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อเวลา 16:16 นาฬิกาตามเวลามาตรฐานกรีนิช วันที่ 15 เมษายน 2552 โดยจรวดนำส่งลองมาร์ช 3ซี จากฐานยิงซีฉาง


คัมพัซ หรือ เป๊ยโต่ว 2 (Beidou 2) เป็นระบบนำร่องใหม่ที่จีนเตรียมการไว้โดยประกอบด้วยดาวเทียมนำร่องในวงโคจรค้างฟ้า 5 ดวง และในวงโคจรระดับกลาง 30 ดวง ทั้งนี้จีนวางแผนจะส่งดาวเทียมนำร่องให้ครบ 10 ดวงภายในปี 2010 และให้ครบ 30 ดวงภายในปี 2015 ทั้งนี้ดาวเทียมคัมพัซดวงแรกถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2550

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 19 เมษายน 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]