ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลก


ในปี 2550 นักวิทยาศาสตร์ได้เคยค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกก่อนหน้านี้มาแล้วชื่อ Gliese 581d และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ณ ตำแหน่งใกล้ๆ กับดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่มีขนาดใกล้เคียงโลกของเรา ซึ่งมีขนาด 1.9 เท่าเมื่อเทียบกับโลก โดยอยู่ในกลุ่มดาวคันชั่ง (ห่างจากโลกของเรา 20.5 ปีแสง) ทั้งนี้ดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวได้ถูกเรียกว่า "Gliese 581e"

ภาพวาดดาวเคราะห์คล้ายโลกชื่อ "Gliese 581e"
ที่มีการประกาศการค้นพบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552

อย่างไรก็ตามดาวเคราะห์ Gliese 581e นี้อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ ทำให้ตัวมันเองร้อนเกินไปในการที่จะดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ในขณะที่ดาวเคราะห์ Gliese 581d ที่ถูกค้นพบก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าวงโคจรของ Gliese 581d ปราฏอยู่ในเขตที่สามารถดำรงชีพได้ (habitable zone) และคาดว่าน่าจะมีน้ำอยู่บนพื้นผิวของมัน นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้กล่าวเสริมอย่างจริงจังอีกว่า มีความเป็นไปได้ที่บนดาวเคราะห์ Gliese 581d นี้จะมีมหาสมุทรขนาดใหญ่และลึกมาก

การค้นพบGliese 581e นี้ นักวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษมากๆ เนื่องจากจะเป็นก้าวสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นดาวเคราะห์คล้ายโลกต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 23 เมษายน 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]