ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ขยะอวกาศของจีนเคลื่อนผ่านกระสวยอวกาศ


นาซารายงานว่าชิ้นส่วนขยะอวกาศที่เกิดจากการทดสอบยิงดาวเทียมของจีนเมื่อปี 2007 ได้เคลื่อนผ่านกระสวยอวกาศแอตแลนติสที่กำลังปฏิบัติภารกิจซ่อมกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลในอวกาศ ทั้งนี้ชิ้นส่วนขยะอวกาศดังกล่าวไม่ได้เคลื่อนเข้าใกล้กระสวยอวกาศมากจนต้องบังคับให้กระสวยอวกาศเคลื่อนย้ายวงโคจร


ขยะอวกาศชิ้นดังกล่าวมีขนาดยาว 10 เซนติเมตร จากการติดตามโดยแพนตากอน ขยะอวกาศชิ้นดังกล่าวเคลื่อนผ่านกระสวยอวกาศในระยะห่าง 3 กิโลเมตร เมื่อเวลา 00.30 นาฬิกาตามเวลามาตรฐานกรีนิช ของวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2009

ขยะอวกาศในวงโคจรใกล้โลก
ที่มา http://www.renegadebs.com/miscjunk/Space-Debris-2009.jpg

ทั้งนี้นักบินอวกาศทั้ง 7 คนที่เดินทางไปกับกระสวยอวกาศได้รับการแจ้งเตือนจากสถานีภาคพื้นดินให้เตรียมพร้อมสำหรับการหลบหลีกดังกล่าว แต่ท้ายที่สุดไม่ต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากขยะอวกาศเคลื่อนผ่านในระยะห่างที่ยังไม่เป็นอันตราย

นักบินอวกาศได้นำกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลมาไว้ในคาร์โกเบย์ของกระสวยอวกาศเมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อทำการซ่อมกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลที่มีอายุ 19 ปีครั้งใหญ่

นักบินอวกาศกำลังปฏิบัติภารกิจซ่อมกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 14 พฤษภาคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]