ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ข่าวลือ "ดาวอังคารใกล้โลก ??"


ในช่วงนี้ผู้อ่านหลายท่านคงได้รับฟังต่อๆกันมาหรือได้รับอีเมล์จากบุคคลที่รู้จักว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการที่ดาวอังคารจะโคจรมาใกล้โลกมากที่สุดในรอบประมาณ 60,000 ปี โดยจะเห็นดาวอังคารได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดใหญ่โตคล้ายกับมีดวงจันทร์สองดวงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเลยทีเดียว ในส่วนของผู้เขียนเองก็ได้รับอีเมล์จากเพื่อนๆมาเช่นกัน โดยในอีเมล์ยังบอกอีกว่าถ้าพลาดครั้งนี้คงต้องรออีกนับร้อยหรือนับพันปีเลยทีเดียว

ข่าวลือ vs ความเป็นจริง
ในความเป็นจริงแล้วต้นตอของข่าวลือ "ดาวอังคารใกล้โลก" เกิดขึ้นมานานหลายปี โดยมีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงอยู่ในข่าวลือนั้น โดยต้นตอข่าวลือน่าจะมาจากอีเมล์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ (โดยอาจหาอ่านได้จากเอกสารอ้างอิง 1 และ 2) เนื้อความโดยสรุปคือ "ดาวอังคารจะใกล้โลกที่สุดในรอบประมาณ 60,000 ปี ในวันที่ 27 สิงหาคม และจะเห็นดาวอังคารมีขนาดเท่าดวงจันทร์เมื่อดูด้วยกล้องโทรทรรศน์กำลังขยายเพียง 75 เท่า" ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นจริงเพียงแต่ว่าหลังจากอีเมล์ส่งต่อกันมาเรื่อยๆทำให้เนื้อความบางส่วนขาดหายไปโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ผู้เขียนก็ไม่อาจทราบได้ อีกทั้งในอีเมล์ดังกล่าวไม่ได้ระบุปีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงมีการส่งต่ออีเมล์นี้ต่อเรื่อยมาทุกๆปี

ข่าวลือ
ความเป็นจริง (จากระยะที่มองจากโลก)

ความเป็นจริงคือดาวอังคารได้ใกล้โลกจริงเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546 โดยเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบประมาณ 60,000 ปี โดยมีระยะทางห่างจากโลกประมาณ 56 ล้านกิโลเมตร หรือดาวอังคารห่างจากโลกถึง 145 เท่าของระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ (ดวงจันทร์ห่างจากโลกประมาณ 385,000 กิโลเมตร) โดยในวันที่27 สิงหาคม 2546 ดังกล่าวเราจะเห็นดาวอังคารจะมีขนาดประมาณ 25 ฟิลิปดา ซึ่งถ้าดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ที่มีกำลังขยาย 75 เท่าแล้วจะมีขนาดประมาณดวงจันทร์ในวันเพ็ญที่มองด้วยตาเปล่า

ส่วนคำกล่าวที่ว่า "จะเห็นดาวอังคารมีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ได้ด้วยตาเปล่านั้น" ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเมื่อพิจารณาจากขนาดของดาวอังคารและดวงจันทร์พร้อมกับการคำนวณด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้ว การที่จะเห็นดาวอังคารมีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ได้นั้น ตำแหน่งของดาวอังคารต้องห่างจากโลกประมาณ 780,000 กิโลเมตร (ไกลกว่าดวงจันทร์ประมาณสองเท่า) ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีไหนก็ตาม

ดาวอังคารใกล้โลก??
ด้วยคาบเวลาการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวอังคารและโลก การที่ดาวอังคารจะใกล้โลกได้ก็ต่อเมื่อดาวอังคาร โลกและดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันดังตัวอย่างในรูป


ภาพจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย


ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ 26 เดือน (โดยคร่าวๆ) โดยมีระยะห่างจากโลกถึงดาวอังคารระหว่าง 56 ล้านกิโลเมตร ถึง 100 ล้านกิโลเมตร โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งในวงโคจรในขณะนั้นของโลกและดาวอังคาร (วงโคจรเป็นรูปวงรี) โดยเหตุการณ์ดาวอังคารใกล้โลกในปี 2550 นี้นั้นจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม และจะเกิดขึ้นครั้งต่อๆไปดังแสดงในตาราง

วัน เดือน ปี
เวลา (ไทย)
ระยะห่าง(AU)*
ขนาดปรากฏ(พิลิปดา)
โชติมาตร
22 กันยายน 2531
10 น.
0.39315
0.39315
-2.7
20 พฤศจิกายน 2533
11 น.
0.51692
18.11
-2.0
3 มกราคม 2536
20 น.
0.62609
14.95
-1.4
11 กุมภาพันธ์ 2538
21 น.
0.67569
13.85
-1.2
21 มีนาคม 2540
0 น.
0.65938
14.20
-1.3
2 พฤษภาคม 2542
0 น.
0.57846
16.18
-1.6
22 มิถุนายน 2544
6 น.
0.45017
20.79
-2.3
27 สิงหาคม 2546
17 น.
0.37272
25.11
-2.9
30 ตุลาคม 2548
10 น.
0.46406
20.17
-2.3
19 ธันวาคม 2550
7 น.
0.58935
15.88
-1.6
28 มกราคม 2553
2 น.
0.66398
14.10
-1.3
6 มีนาคม 2555
0 น.
0.67368
13.89
-1.2
14 เมษายน 2557
20 น.
0.61756
15.16
-1.4
31 พฤษภาคม 2559
4 น.
0.50321
18.60
-2.0
31 กรกฎาคม 2561
15 น.
0.38496
24.31
-2.8
* 1 หน่วยดาราศาสตร์ (1 AU) เท่ากับระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ มีค่าประมาณ 149.6 ล้านกิโลเมตร

เอกสารอ้างอิง

ข่าววันที่ 25 สิงหาคม 2550

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]