ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    เฮอร์เชลและพลังก์สื่อสารกับโลกแล้ว!


ณ เวลา 06:12 นาฬิกาตามเวลาแปซิฟิก จากฐานยิงกีอาน่าฝรั่งเศส (อาณานิคมประเทศฝรั่งเศส ในทวีปอเมริกาใต้) ภายในเวลา 40 นาทีหลังจากการปล่อยจรวดแอเรียน 5 เพื่อนำส่งกล้องโทรทรรศน์อวกาศ 2 ตัวคือ "เฮอร์เชล" และ "พลังก์" กล้องโทรทรรศน์อวกาศทั้ง 2 ตัวก็ได้ส่งสัญญาณวิทยุติดต่อกลับมาที่โลกเป็นครั้งแรก โดยเป็นการยืนยันการแยกตัวอย่างสมบรูณ์ จากจรวดแอเรียน 5 และสามารถทำงานได้อย่างสมบรูณ์

ในภาพ ส่วนหัวที่ครอบจรวดแอเรียน 5 แยกออกให้เห็นกล้องโทรทรรศน์เฮอร์เชลที่อยู่ในส่วนบนสุด

ในภาพ กล้องโทรทรรศน์เฮอร์เชลแยกออกจากส่วนบนสุดของจรวดแอเรียน 5

ในภาพ โครงสร้าง เซลด้า ที่ครอบกล้องโทรทรรศน์พลังก์ แยกตัวออก

ในภาพ กล้องโทรทรรศน์พลังก์ ทำการแยกตัวออกจากจรวดแอเรียน 5

ในภาพ วิถีโคจรของกล้องโทรทรรศน์ทั้งสอง โดยจะอยู่ในส่วนมืดของโลกเพื่อลดผลกระทบจากดวงอาทิตย์

กล้องโทรทรรศน์เฮอร์เชล จะอยู่บนสุดของส่วนสัมภาระของจรวดแอเรียน 5 และจะแยกตัวออกก่อนจากส่วนสัมภาระของแอเรียน 5 ประมาณ 30นาทีหลังจากการปล่อยจรวด ที่ความสูง 1150 กิโลเมตร เหนือชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา จากนั้นประมาณอีก 1นาที 30 วินาที เซลด้า ที่เป็นโครงสร้างที่ป้องกันและครอบกล้องโทรทรรศน์พลังก์ก็จะเปิดออก และทำการแยกพลังก์ออกจากจรวดแอเรียน 5 โดยแยกตัวที่ความสูง 1700 กิโลเมตร ตรงบริเวณเหนือชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาเช่นกัน

เมื่อแยกตัวแล้วกล้องโทรทรรศน์เฮอร์เชล และกล้องโทรทรรศน์พลังก์ ก็จะเริ่มเปิดระบบควบคุมความสูงและระบบสื่อสาร เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วทั้งคู่ก็เริ่มทำการติดต่อกับสถานีภาคพื้นดินบนโลกที่นิวนอร์เชียร์ ในออสเตรเลียเป็นครั้งแรก ซึ่งรับสัญญาณสายอากาศขององค์การอวกาศแห่งสหภาพยุโรปหรืออีซา (ESA) ที่ใช้สำหรับรับสัญญาณจากห้วงอวกาศลึก

ทีมควบคุมภารกิจจะคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรับข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์เฮอร์เชล ที่นิวนอร์เชียร์ และข้อมูลในส่วนของกล้อง
โทรทรรศน์พลังก์ สถานีและสายอากาศของอีซาที่ใช้รับสัญญาณจะอยู่ที่เพิร์ธ ในออสเตรเลียเช่นกัน และทีมวิศวกรปฎิบัติงานด้านอวกาศที่อยู่ที่ศูนย์ควบคุมภารกิจจะทำการติดต่อและใช้ข้อมูลเพื่อประเมินความสมบรูณ์โดยรวมของกล้องโทรทรรศน์ทั้ง 2 ตัวหลังจากทำการส่งขึ้นสู่อวกาศแล้ว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 20 พฤษภาคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]