ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    สุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม 2552


เมื่อเช้าวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 ชาวไทยส่วนใหญ่ในประเทศที่เฝ้ารอชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาต่างผิดหวังไปตามกัน เมื่อท้องฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยปกคลุมไปด้วยเมฆฝน แต่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่บางแห่งในประเทศที่สามารถชมปรากฏการณ์นี้ได้

สุริยคราส ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภาพโดย คุณมรกตนาคสวาท
ที่มา http://www.pantip.com/cafe/camera/topic/O8110079/O8110079.html

สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้มีเส้นทางคราสเต็มดวงผ่านหลายประเทศในเอเชีย เริ่มต้นบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของอินเดีย ผ่านเนปาล บังกลาเทศ ภูฏาน และตอนเหนือสุดของพม่า เข้าสู่ประเทศจีน เงามืดลงสู่ทะเลจีนตะวันออก พาดผ่านทางเหนือของหมู่เกาะริวกิวและอิโวะจิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น จุดที่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุดอยู่ในมหาสมุทรด้วยระยะเวลานาน 6 นาที 39 วินาที โดยเกิดขึ้นในเวลา 9:29 น. ใกล้หมู่เกาะโบนิน นับว่ายาวนานที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 21

แผนที่แสดงบริเวณที่มองเห็นสุริยุปราคา 22 กรกฎาคม 2552
ที่มา http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/eclipses/200907tse.html

วิดีโอแสดงปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม 2552
Download: <video 1 > <video 2 >
ที่มา http://www.dynamictube.com/youtube/total-eclipse.html

อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือวันที่ 15 มกราคม 2553 โดยจะเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวน ในแอฟริกากลาง อินเดีย พม่าและ จีน โดยในประเทศไทยจะได้ชมเป็นเพียงบางส่วนเช่นเดิม แต่จะเห็นการบดบังได้มากถึง 77% และสภาพท้องฟ้าอากาศในช่วงหน้าหนาวจะมีทัศนวิสัยที่ดีต่อการชมมากกว่าในช่วงฤดูฝนเช่นนี้

สำหรับสุริยุปราคาเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นจะเกิดขึ้นในอีก 61 ปีข้างหน้า โดยจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2613 โดยคราสเต็มดวงจะพาดผ่านศรีลังกา พม่า ไทย ลาว เวียดนามและฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทยนั้นเงามืดจะพาดผ่าน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 23 กรกฎาคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]