ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    จีนบันทึกภาพการเกิดโคโรนา 40 นาทีของสุริยุปราคาเต็มดวง 2009


ที่มา http://www.starstore.com/acatalog/Solar_Eclipse-L-poster.jpg

นักวิทยาศาสตร์จีนในความพยายามที่จะจับภาพการเกิดโคโรนาเป็นเวลา 40 นาทีของสุริยุปราคาเต็มดวงที่ปรากฏขึ้นพาดผ่านประเทศจีนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 เพื่อนำภาพดังกล่าวไปศึกษาทำความเข้าใจบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์

โคโรนาของสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2009
ที่มา http://www.twine.com/item/12fryswdl-4pk/total-solar-eclipse-july-22-2009-predictions-for-all-12-zodiac-signs?context=/user/koheli/items

ทั้งนี้สุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 จะเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นยาวนานถึง 6 นาทีเศษ ถึงว่าเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุดที่จะสังเกตได้ในประเทศจีน (เมื่อพิจารณาจากปี 1814 ถึง ปี 2309)

สุริยุปราคาสังเกตที่ประเทศจีน
ที่มา http://babyboomeradvisorclub.com/solar-eclipse-2009/

เส้นทางของการเกิดสุริยุปราคา 22 กรกฎาคม 2009 ที่พาดผ่านประเทศจีนตั้งแต่ทิศตะวันตกไปจนถึงทิศตะวันออก
ที่มา http://www.echinacities.com/cityguide/FreeTextBox/Upload/200906/2009064/20090619034850.gif

เส้นทางของการเกิดสุริยุปราคา 22 กรกฎาคม 2009
ที่มา http://www.markstravelnotes.com/travelogues/2009/total_eclipse/img/TSE2009-fig01.gif

ทีมนักวิทยาศาสตร์จีนได้ตั้งกล้องไว้ถึง 17 จุด ตามเส้นทางตรงกลางของการเกิดสุริยุปราคาเพื่อบันทึกภาพโคโรนา ทั้งนี้โคโรนาเป็นชั้นบรรยากาศส่วนนอกของดวงอาทิตย์ ซึ่งเราสามารถสังเกตได้โดยผ่าน coronagraph ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบป้องกันมิให้แสงจากดวงอาทิตย์ทำลายดวงตาของผู้สังเกต อย่างไรก็ตาม ราสามารถสังเกตโคโรนาได้โดยตรงจากการเกิดสุริยุปราคา เนื่องจากส่วนที่สว่างของดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บดบังไว้

Coronagraph ขนาด 10 เซนติเมตร
ที่มา http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/image/nkr10cmnew.gif

ทั้งนี้กล้องทั้ง 17 ตัวได้ถูกติดตั้ง ตั้งแต่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ในมลฑลยูนนานไปถึงชายฝั่งตะวันออกที่อยู่ในมณฑลซีเกียง โดยเป็นระยะทางทั้งหมด 2,500 กิโลเมตร โดยภาพจากกล้องวิดีโอทั้ง 17 ตัวจะแสดงให้เราเห็นโคโรนาเป็นเวลาถึง 40 นาที

โคโรนาอาจจะส่งผลต่อโลกของเราได้อย่างรุนแรง แต่ยังเป็นปริศนาที่รอการไขอยู่ และกลายเป็นหัวข้องานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์จะสังเกตในขณะที่ลมสุริยะปะทุข้ามพื้นผิวของดวงอาทิตย์ และส่งผลให้ CME (coronal mass ejections) ซึ่งเป็นอนุภาคพลังงานสูง โดยจะส่งผลต่อการสื่อสารบนพื้นโลก หรือแม้แต่ระบบส่งไฟฟ้ากำลังสูงบนพื้นโลกก็เคยดับลงและหยุดทำงานมาแล้ว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 23 กรกฎาคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]