ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    สุขาที่แพงที่สุดในโลก !!


โฆษกองค์การอวกาศนาซากล่าวว่านาซาได้ซื้อระบบสุขาสำหรับสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) จากรัสเชียด้วยมูลค่า 19 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยโฆษกของนาซายังกล่าวอีกด้วยว่า การเริ่มต้นพัฒนาระบบสุขาขึ้นเองสำหรับการใช้งานจะมีมูลค่าที่สูงกว่านี้มากและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นการซื้อครั้งนี้จึงนับว่ามีมูลค่าถูกมาก


ในปัจจุบันสถานีอวกาศนานาชาติมีห้องสุขาอยู่แล้ว 1 ห้องในส่วนของมอดูล Zvezda ซึ่งเป็นมอดูลในส่วนของรัสเชีย โดยห้องสุขาดังกล่าวใช้ได้สำหรับนักบินอวกาศ 3 คน

สำหรับสุขาใหม่นี้จะถูกส่งขึ้นไปติดตั้งในมอดูลของส่วนของสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 2008 โดยห้องสุขาใหม่นี้จะมีระบบเช่นเดียวกับห้องสุขาเดิมซึ่งนักบินอวกาศมีความคุ้นเคยกับการใช้งานอยู่แล้ว โดยที่การติดตั้งจะแล้วเสร็จในปีค.ศ. 2009 ซึ่งจะทำให้รองรับนักบินอวกาศได้สองเท่าจากเดิมคือจาก 3 คนเป็น 6 คน

ระบบสุขาที่ใช้ในอวกาศมีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับสุขาที่ใช้อยู่บนโลก แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าจะมีที่สำหรับยึดขาและที่สำหรับมือจับเพื่อที่จะจับยึดไม่ให้ผู้ใช้ล่องลอยในขณะใช้ห้องสุขา


การกำจัดสิ่งปฏิกูลของห้องสุขาอวกาศแยกเป็นสองส่วน ในส่วนของอุจจาระจะถูกดูดด้วยระบบสุญญากาศลงไปในถังเก็บสิ่งปฏิกูล สำหรับในส่วนของปัสสาวะจะมีกรวยส่วนตัวสำหรับนักบินอวกาศแต่ละคนโดยเชื่อมต่อเข้ากับชุดชั้นใน โดยปัสสาวะนี้จะถูกส่งไประบบบำบัดให้กลายเป็นน้ำที่ดื่มได้ต่อไป ซึ่งระบบกรองน้ำปัสสาวะนี้จะทำงานโดยการนำเอาโมเลกุลที่ไม่ใช่น้ำออกไปโดยผ่านชั้นกรองต่างๆหลายชั้นด้วยกัน

สุขาราคา 19 ล้านดอลลาร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญามูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ที่นาซาได้ตกลงร่วมกับ RSC Energia บริษัทด้านยานบินอวกาศของรัสเชีย ซึ่งนอกเหนือจากสุขาแล้วยังมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบจัดการบนสถานีอวกาศ เครื่องปั้มอากาศ และระบบกลไกการเชื่อมต่อระหว่างกระสวยอวกาศกับสถานีอวกาศอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

ข่าววันที่ 01 กันยายน 2550

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]