ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    พันธกิจมูนไลท์ (MoonLITE mission)


ศูนย์อวกาศแห่งชาติของอังกฤษ (BNSC: The British National Space Centre BNSC) นำเสนอพันธกิจมูนไลท์ (MoonLITE : Moon Lightweight Interior and Telecom Experiment) โดยมีภารกิจส่งยานสำรวจไปโคจรรอบดวงจันทร์พร้อมกับส่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่บรรจุอยู่ภายในโครงสร้างที่คล้ายจรวดขนาดเล็กที่เรียกว่า "พีนีเทรเตอร์ (penetrator)" จำนวน 4 ลูกพุ่งเข้าไปในพื้นผิวของดวงจันทร์ โดยนักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของพื้นผิวดวงจันทร์จากพีนีเทรเตอร์

ยานสำรวจยิง penetrator สู่พื้นผิวของดวงจันทร์
ที่มา http://spacespin.org/article.php/80227-moonlite-mission

พันธกิจนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มสมาคมด้านอวกาศด้วยกันของอังกฤษ รวมไปถึงบริษัทสร้างดาวเทียมของอังกฤษชื่อ SSTL (Surrey Satellite Technology Limited) โดยมีกำหนดในปี 2014

พีนีเทรเตอร์มีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร หนักประมาณ 13 กิโลกรัม โดยที่ส่วนท้ายมีระบบขับดัน ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว 300 เมตรต่อวินาที ส่วนภายในจะบรรจุเครื่องมือวัดทางธรณีวิทยา

ที่มา http://forums.canadiancontent.net/science-environment

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 26 กรกฎาคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]