ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    จันทรยาน-1 โคจรรอบดวงจันทร์ครบ 3,000 รอบ


จันทรยาน-1 ยานสำรวจดวงจันทร์ลำแรกของอินเดียที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2008 จากศูนย์อวกาศสาธิตดาวัน ณ เมืองศรีหริโกตะ ได้บรรลุภารกิจ 8 เดือนในการโคจรรอบดวงจันทร์ถึง 3,000 รอบ

จันทรยาน-1
ที่มา http://www.aviationnews.eu/blog/wp-content/uploads/

จันทรยาน-1 ได้ส่งภาพถ่ายพื้นผิวดวงจันทร์กลับมายังโลกมากกว่า 70,000 ภาพ โดยที่ภาพในช่วงหลังจากวันที่ 19 พฤษภาคม 2009 ที่ผ่านมานั้นจะมีความละเอียดลดลง แต่ก็ได้ภาพในมุมที่กว้างขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนวงโคจรของจันทรยาน-1 จาก 100 กิโลเมตรเป็น 200 กิโลเมตร

วงโคจรรอบดวงจันทร์ของจันทรยาน-1
ที่มา http://www.moondaily.com/reports/Chandrayaan_1

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 29 กรกฎาคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]