ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ จดหมายข่าว

    จดหมายข่าว สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ


ปี 2556
 
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 1 ปี 2556

ประจำเดือน
มกราคม - เมษายน
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 2 ปี 2556

ประจำเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 3 ปี 2556

ประจำเดือน
กันยายน - ธันวาคม
(3.75M) (1.79M) (2.80M) (3.64M) (1.66M) (2.95M) (5.34M) (5.00M) (2.80M)


ปี 2552
 
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 1 ปี 2552

ประจำเดือน
มกราคม - มีนาคม
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 2 ปี 2552

ประจำเดือน
เมษายน - มิถุนายน
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 3 ปี 2552

ประจำเดือน
กรกฎาคม - กันยายน
(14.4M) (4.3M) (2.5M) (15.4M) (3.9M) (3.0M) (19.6M) (3.75M) (2.51M)
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 4 ปี 2552

ประจำเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม
(19.9M) (4.3M) (3.1M)


ปี 2551
 
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 1 ปี 2551

ประจำเดือน
มกราคม - มีนาคม
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 2 ปี 2551

ประจำเดือน
เมษายน - มิถุนายน
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 3 ปี 2551

ประจำเดือน
กรกฎาคม - กันยายน
(20.0M) (2.5M) (3.1M) (7.9M) (3.7M) (2.7M) (14.8M) (3.5M) (6.3M)
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 4 ปี 2551

ประจำเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม
(22.7M) (7.1M) (4.4M)

ไฟล์ PDF สี ความละเอียดสูง      ไฟล์ PDF สี ความละเอียดต่ำ      ไฟล์ PDF ขาวดำ

ปี 2550
 
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 1 ปี 2550

ประจำเดือน
มีนาคม - เมษายน
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 2 ปี 2550

ประจำเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 3 ปี 2550

ประจำเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
(9.8M) (3.2M) (2.8M) (6.2M) (2.0M) (2.2M) (6.2M) (2.4M) (2.5M)
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 4 ปี 2550

ประจำเดือน
กันยายน - ตุลาคม
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 5 ปี 2550

ประจำเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม
(6.2M) (1.8M) (2.0M) (11.3M) (2.4M) (2.7M)


ปี 2548
 
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 1 ปี 2548

ประจำเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 2 ปี 2548

ประจำเดือน
มีนาคม - เมษายน
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 3 ปี 2548

ประจำเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน
(1.1M) (1.0M) (1.9M)
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 4 ปี 2548

ประจำเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 5 ปี 2548

ประจำเดือน
กันยายน - ตุลาคม
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 6 ปี 2548

ประจำเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม
(1.5M) (1.1M) (1.0M)


กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]