ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    พันธกิจจับและเปลี่ยนทิศทางดาวเคราะห์น้อยของนาซา


ภาพแสดงยานโอไรออน (ซ้ายมือ) กำลังเคลื่อนเข้าหายานหุ่นยนต์ที่จับหุ้มดาวเคราะห์น้อยไว้อยู่ภายใน (ขวามือ) ที่มาของภาพ http://www.redorbit.com/news/space/1112930479/nasa-new-details-asteroid-redirect-mission-082313/


นาซาได้เผยภาพถ่ายและวิดีโอแอนิเมชัน  ที่แสดงถึงพันธกิจของนาซาที่ได้วางแผนไว้ในการหา  จับ  เปลี่ยนทิศทางดาวเคราะห์น้อยที่โคจรใกล้โลก  โดยสื่อดังกล่าวได้แสดงการปฏิบัติการของนักบินอวกาศที่เดินทางไปกับยานโอไรออน  (Orion)  และเข้าเชื่อมต่อกับยานหุ่นยนต์  โดยนักบินอวกาศจะปฏิบัติการเดินอวกาศออกจากยานโอไรออนไปยังยานหุ่นยนต์  เพื่อทำกับเก็บตัวอย่างดินและหินของดาวเคราะห์น้อยมาทำการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

ไฟล์รูปแบบ  DVD


คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์ DVD


นาซาได้สร้างความพยายามอย่างต่อเนื่อง  ในการระบุและอธิบายลักษณะของวัตถุอวกาศที่โคจรใกล้โลก  เพื่อทำการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์  รวมไปถึงการค้นหาดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นอันตรายต่อโลก  และทำการระบุเป้าหมายสำหรับการจับดาวเคราะห์น้อย

ทั้งนี้  นาซากำลังสร้างหลักการสำหรับพันธกิจดาวเคราะห์น้อย  เพื่อที่จะพัฒนาพันธกิจดังกล่าวในปี  2014  โดย  ณ  ปัจจุบัน  วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ของนาซากำลังประเมินแนวคิดและความเห็นต่างๆ  จากสาธารณะ  เพื่อพิจารณาในการวางแผนพันธกิจดังกล่าว  ทั้งนี้  ได้มีความคิคริเริ่มที่จะใช้เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งไฟฟ้าต้นกำลังให้กับยานอวกาศ  ซึ่งจะมีข้อดีทั้งกับยานอวกาศและนักวางแผนพันธกิจด้วย

นอกจากนี้  พันธกิจนี้ยังได้อิทธิพลจากโครงการ  SLS  ที่เป็นระบบนำส่งใหม่ของนาซาในการยิงจรวดเพื่อนำส่งดาวเทียมและยานอวกาศ  รวมไปถึงยานโอไรออน  และการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ  ที่ทันสมัย

ทั้งนี้  เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  นาซาได้มีการทบทวนพันธกิจดาวเคราะห์น้อย  โดยได้นำเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าของหน่วยงานต่างๆ  ทั่วประเทศมาตรวจสอบการศึกษาภายในที่นำเสนอหลักการและทางเลือกสำหรับแต่ละเฟสของพันธกิจ  พร้อมทั้งประเมินพันธกิจว่ามีประโยชน์และความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
[1]  http://www.spacedaily.com/reports/NASA_Releases_New_Imagery_of_Asteroid_Mission_999.html
[2]  http://scitechdaily.com/nasa-releases-new-video-and-imagery-of-asteroid-mission/
[3]  http://www.redorbit.com/news/space/1112930479/nasa-new-details-asteroid-redirect-mission-082313/


ข่าววันที่ 17 ตุลาคม 2556

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]