ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    วอยเอจเจอร์ 1 : ยานอวกาศลำแรกที่โคจรออกนอกระบบสุริยะจักรวาล


ยานวอยเอจเจอร์ 1
ที่มาของภาพ http://www.mobilemag.com/wp-content/uploads/2013/06/voyager-1.jpg


นาซาได้แถลงว่า  ยานวอยเอจเจอร์  1  (Voyager  1)  ได้โคจรออกไปนอกระบบสุริยะจักรวาลแล้ว  ทั้งนี้ยานวอยเอจเจอร์  1  ได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปี  1977  (เมื่อ  36  ปีที่ผ่านมา)  โดยมีรูปร่างที่ผสมผสานระหว่างจานดาวเทียมและชุดทีวีแบบเก่าที่มีสายอากาศรูปร่างหูกระต่าย  โดยที่ผ่านมา  ยานวอยเอจเจอร์  1  ได้เดินทางเป็นระยะทางกว่า  19  พันล้านกิโลเมตร  ก่อนที่จะเดินทางพ้นออกจากระบบสุริยะจักรวาล

ยานอวกาศคู่ฝาแฝด  วอยเอจเจอร์  1  และ  วอยเอจเจอร์  2  ได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อ  36  ปีที่แล้ว  โดยมีพันธกิจหลักในการสำรวจดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์  ซึ่งข้อมูลจากยานวอยเอจเจอร์  ทำให้ได้ค้นพบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวงแหวนของดาวเสาร์  และค้นพบภูเขาไฟบนดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสบดี

ส่วนยานวอยเอจเจอร์  2  เดินทางไปยังดาวยูเรนัส  และเนปจูน  ก่อนที่พันธกิจของทั้งวอยเอจเจอร์  1  และ  วอยเอจเจอร์  2  จะถูกขยายออกไปในสำรวจอวกาศนอกระบบสุริยะจักรวาล  ทั้งนี้  ยานทั้งสองลำใช้งบประมาณสร้าง  988  ล้านเหรียญสหรัฐ  รวมค่านำส่ง  และการปฏิบัติการ  โดยยานทั้งสองลำใช้พลังงานนิวเคลียร์

ทั้งนี้  ตำแหน่งที่แม่นยำของยานวอยเอจเจอร์ได้ถูกนำมาเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา  เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยานอวกาศได้เดินทางพ้นออกไปจากระบบสุริยะจักรวาล  แต่อย่างไรก็ตาม  นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ของนาซาเห็นตรงกันว่า  ณ  ปัจจุบัน  ยานวอยเอจเจอร์ได้อยู่นอกสุริยมณฑล  (heliosphere)  อย่างเป็นทางการแล้ว  โดยเมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2012  ยานวอยเอจเจอร์มีการส่งข้อมูลกลับมายังโลก  ได้แสดงถึงการลดลงของอนุภาคพลังงาน  หรือการลดลงของรังสีคอสมิค  ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสุริยมณฑล  ด้วยข้อมูลดังกล่าว  ทำให้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่า  ณ  ปลายเดือนสิงหาคม  2012  ยานวอยเอจเจอร์กำลังเดินทางออกนอกระบบสุริยะจักรวาล

นอกจากนี้  นักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าทิศทางของสนามแม่เหล็กในอวกาศจะมีทิศทางย้อนกลับ  ณ  บริเวณที่เรียกว่า  เขตสุดสุริยะ  (heliopause)  ซึ่งข้อมูลจากแม็กนีโตมิเตอร์ของยานวอยเอจเจอร์  1  ไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ระมัดระวังเป็นพิเศษในการประกาศว่ายานวอยเอจเจอร์ได้โคจรออกไปนอกระบบสุริยะจักรวาลแล้วหรือไม่

อย่างไรก็ตาม  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือตรวจวัดคลื่นพลาสมา  (plasma  wave)  ของยานวอยเอจเจอร์  ในช่วงระหว่างวันที่  9  เมษายน  ถึง  22  พฤษภาคม  ปี  2013  ได้แสดงให้เห็นว่ายานอวกาศอยู่ในบริเวณที่มีความหนาแน่นอิเล็กตรอนประมาณ  0.08  ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  ทั้งนี้  นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้ว่าค่าความหนาแน่นอิเล็กตรอนในห้วงอวกาศระหว่างดวงดาว  (interstellar  space)  จะมีค่าระหว่าง  0.05  และ  0.22  ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  ซึ่งเป็นข้อมูลยืนยันว่ายานวอยเอจเจอร์  อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาล  แล้วอย่างชัดเจน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

[1]  http://www.space-travel.com/reports/NASAs_Voyager_first_spacecraft_to_exit_solar_system_999.html
[2]  http://www.nytimes.com/2013/09/13/science/in-a-breathtaking-first-nasa-craft-exits-the-solar-system.html?pagewanted=all&_r=0
[3]  http://www.space.com/22784-voyager-1-spacecraft-interstellar-space-complete-coverage.html 
[4]  http://www.space.com/22785-voyager-1-interstellar-space-discoveries.html

ข่าววันที่ 17 ตุลาคม 2556

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]