ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    สิ่งมีชีวิตบนโลกอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากนอกโลก


ดาวหางที่เดินทางเข้าชนโลกในยุคแรกๆนั้น ตัวมันเองประกอบด้วยน้ำ แอมโมเนีย เมทานอล และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์อย่างเพียงพอในการผลิตกรดอะมิโนและเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต


ที่มาของภาพ  http://img2.tgdaily.com/sites/default/files/stock/article_images/science/lifeonearthstart.jpg

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์นานาชาติและนักวิจัยของห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์ลิเวอร์มอร์  (Lawrence  Livermore  National  Laboratory  :  LLNL)  ได้ร่วมกันยืนยันว่าจริงๆแล้ว  สิ่งมีชีวิตอาจจะมาจากนอกโลก    ทั้งนี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวช็อกกับก้อนน้ำแข็งผสมที่ถูกบีบอัดไว้  โดยมันคล้ายกับที่ถูกพบในดาวหางซึ่งมันสามารถสร้างกรดอะมิโนได้เป็นจำนวนมากที่ซึ่งเป็นหน่วยการสร้างชีวิต

ทั้งนี้การทดลองในครั้งแรกได้ยืนยันในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนีย  โกลด์แมน  แห่ง  LLNL  ได้ทำนายไว้ครั้งแรกในปี  2010  และ  อีกครั้งหนึ่งในปี  2013    โดยเนียได้ใช้การจำลองการวิจัยบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ  LLNL

งานวิจัยของโกลด์แมนเริ่มพบว่าก้อนน้ำแข็งของดาวหางที่พุ่งเข้าชนโลกเมื่อพันล้านปีก่อนหน้านี้นั้นอาจจะผลิตพรีไบไอติคที่หลากหลาย  หรือ  องค์ประกอบสำหรับการสร้างสิ่งมีชีวิต  รวมไปถึงกรดอะมิโน

ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างโปรตีน    งานวิจัยของโกลด์แมนได้ทำนายไว้ว่าโมเลกุลพื้นฐานที่พบในดาวหางที่พุ่งชนโลกเมื่อหลายพันล้านปีนั้น  (อาทิ  น้ำ  แอมโมเนีย  เมทานอล  และคาร์บอนไดออกไซด์)  นั้น  สามารถเป็นแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์อย่างเพียงพอในการผลิตกรดอะมิโนและเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต

นอกจากนี้  นักวิทยาศาสตร์ของอิมพีเรียลคอลเลจ  แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน  และ  มหาวิทยาลัยเคนท์  ในประเทศอังกฤษ  ได้ทำการทดลองและได้ผลวิจัยคล้ายกับผลงานวิจัยที่โกลด์แมนได้จำลองไว้บนคอมพิวเตอร์    โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นกรดอะมิโนชนิดต่างๆ  หลากหลายที่มีการขึ้นรูปแล้ว

ทั้งนี้ผลลัพธ์ดังกล่าวได้ยืนยันว่าการทำนายก่อนหน้านี้ที่ว่าการพุ่งชนโลกของดาวหางก่อให้เกิดสารพรีไบโอติค  และเกิดการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้น  ณ  สถานที่ที่ดาวหางพุ่งเข้าชน    นอกจากนี้  โกลด์แมน  ได้กล่าวเสริมว่า  งานวิจัยที่เขากำลังดำเนินการอยู่นี้จะเป็นการให้ข้อมูลที่มีความใกล้เคียงความเป็นจริงว่า  เส้นทางการสังเคราะห์สร้างองค์ประกอบโปรตีนในระบบสุริยะจักรวาลของเรามาได้อย่างไร  และขยายไปถึงแหล่งที่เป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตได้เริ่มกำเนิดขึ้น

จากที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า  ดาวหางเป็นก้อนน้ำแข็งและเป็นสารตั้งต้นอินทรีย์ของกรดอะมิโน  ทั้งนี้ได้มีการยืนยันเมื่อเร็วๆ  นี้ว่า  ได้มีการพบ  ไกลซีน  (Glycine  :  เป็นกรดอะมิโนที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดากรดอะมิโน)  บนดาวหาง  Wild-2

ทั้งนี้  งานวิจัยต้นแบบของโกลด์แมนได้จำลองพลวัตของโมเลกุล  โดยได้แสดงให้เห็นว่าคลื่นช็อคที่เกิดจากการชนกันของดาวเคราะห์  ได้ผ่านเข้าไปยังก้อนผสมของดาวหางและก่อให้เกิดการสังเคราะห์กรดอะมิโนขึ้น    ซึ่งกลไกการสังเคราะห์นี้อาจจะก่อให้เกิดโมเลกุลพรีไบโอติคที่หลากหลายตามเงื่อนไขของการพุ่งชน    โดยเป็นอิสระจากลักษณะภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมทางเคมีที่มีอยู่ก่อนแล้วบนดาวเคราะห์

ผลลัพธ์ทั้งจากงานวิจัยการจำลองบนคอมพิวเตอร์ของโกลด์แมน  และจากการทดลองของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ  นับว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากในการทำความเข้าใจในเรื่องของจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งมีชีวิต

ทั้งนี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าในตัวก้อนน้ำแข็งที่มีสารประกอบเดียวกันกับสารประกอบที่เกิดขึ้นจากการพุ่งชนของดาวหาง  อาจจะถูกพบได้ในระบบสุริยะจักรวาล  อาทิ  ดวงจันทร์ของดาวเสาร์ที่ชื่อว่า  เอนเซลาดัส  ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ที่น้ำหนักเบาและก้อนน้ำแข็ง      โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่การพุ่งชนของดาวหางที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในระดับหนึ่ง  (หรือ  พลังงานสูงในระดับหนึ่ง)  จะเสริมให้เกิดคลื่นช็อคที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อนมากขึ้น  รวมไปถึงกรดอะมิโน  จากก้อนน้ำแข็งดังกล่าว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
http://www.spacedaily.com/reports/Its_a_shock_Life_on_Earth_may_have_come_from_out_of_this_world_999.html

http://www.chemistry2011.org/news/OrganicChemistry/SyntheticChemistry/LifeOnEarthShockinglyComesFromOutOfThisWorld

ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]