ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ดาวเทียมใหม่สำหรับเครือข่าย Global Xpress ของอินมาร์แซท


Global Xpress ดาวเทียมใหม่สำหรับเครือข่ายอินมาร์แซท


ที่มาของภาพ  http://www.groundcontrol.com/Global_Xpress.htm

อินมาร์แซทประกาศว่า  บริษัท  โบอิง  จำกัด  จะเป็นผู้สร้างดาวเทียมใหม่ดวงที่  4  ของรุ่น  Inmarsat-5  สำหรับเครือข่าย  Global  Xpress    โดยดาวเทียมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายการให้บริการของอินมาร์แซท    จากเดิมที่ในปี  2010    โบอิง  ได้รับเลือกให้เป็นผู้สร้างดาวเทียม  Inmarsat-5    จำนวน  3  ดวงแรกสำหรับเครือข่าย  Global  Xpress    โดยดวงแรกจะมีนำส่งขึ้นสู่อวกาศในปี  2013  นี้    และอินมาร์แซทมีกำหนดปฏบัติการ  Global  Xpress    เต็มรูปแบบในช่วงปลายปี  2014    ทั้งนี้ดาวเทียมจะปฏบัติการในย่านความถี่  Ka  (ประมาณ  20  ?  30  GHz)

เครือข่าย  Global  Xpress    มีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าเชิงพาณิชย์สามารถเชื่อมต่อการสื่อสารเคลื่อนที่  แบบบรอดแบนด์ความเร็วสูงได้ทั้งบนพื้นดิน    ในทะเล  และในอากาศ    ทั้งนี้  บริษัท  โบอิง  จำกัด  ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้สร้างและผลิตดาวเทียม  Inmarsat-5  ทั้งสามดวงแรก  และรวมไปถึงดวงที่สี่    โดยทั้งหมดจะใช้สร้างบนแพลทฟอร์มโบอิง  702HP  สำหรับดาวเทียมดวงที่สี่จะมีกำหนดส่งมอบในปี  2016

ก่อนหน้านี้  เจ้าหน้าที่ของอินมาร์แซทกล่าวว่า  ได้มีการทดสอบเชิงเทคนิคสำหรับย่านความถี่แถบ  L  (L-TAC)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการสื่อสารทางด้านทหาร      โดยการทดสอบดังกล่าว  ก็เพื่อเติมเต็มขีดความสามารถของดาวเทียมในย่านความถี่  UHF  ที่หลายครั้งที่ผู้ใช้ทางทหารไม่สามารถเข้าถึงช่องสัญญาณได้  หรือช่องสัญญาณไม่ว่าง    รวมไปถึงการทำให้เวลาหน่วงของการส่งข้อมูลและการสื่อสารทางเสียงมีค่าลดลง    ซึ่งมีความสำคัญมากในการสื่อสารทางด้านทหาร

การให้บริการแบบ  L-TAC  จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารคุณภาพดีที่ความเร็วสูง    อาทิ  ในกรณีที่ขบวนรถทหารกำลังเคลื่อนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย    ซึ่งการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการทางทหาร    โดยช่วยให้การสื่อสารสัญญาณวิทยุในระยะพ้นสายตา  (beyond  line-of-sight)  สามารถทำได้  โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่    อย่างไรก็ตาม  อินมาร์แซท  ไม่ได้ให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวมากนัก

อินมาร์แซทเป็นบริษัทผู้ให้บริการการสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม    โดยผู้ใช้สามารถโทรศัพท์      เข้าถึงอินเทอร์เน็ท    สตรีมวิดีโอ  อัพโหลด  และดาวโหลดข้อมูลจากที่ใดๆ  บนโลกได้  ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นดิน    ทะเล  หรือ  อากาศ    ผ่านกลุ่มดาวเทียม  3  กลุ่ม  (9  ดวง)  ในวงโคจรค้างฟ้า    ดาวเทียม  Alphasat  I-4A  F4  และดาวเทียมอีก  3  ดวงของเครือข่ายความเร็วสูง  Global  Xpress

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
http://www.spacedaily.com/reports/Boeing_to_build_a_new_satellite_for_Inmarsat_network_999.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Inmarsat#Global_Xpress

ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]