ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำซอฟต์แวร์

    แนะนำซอฟต์แวร์

โปรแกรม STAR CHART
Star Chart เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับดูตำแหน่ง ดาว และกลุ่มดาวต่างๆโดย อาศัย GPS (อุปกรณ์ระบุพิกัด) ภายในเครื่อง iPhone และ iPad (เฉพาะรุ่นที่มี GPS) และกำหนดทิศทางเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และมุมก้ม เงย จากเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งมาในเครื่องเช่นกัน

รายละเอียด >>
โปรแกรม NASA App
NASA App เป็นแอพพลิเคชั่นของทางองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซ่า (NASA) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูล ภารกิจ กิจกรรมต่างๆ รูปภาพ วีดิโอ ข่าวสาร และยังสามารถทวีตข้อความได้อีกด้วย

รายละเอียด >>
โปรแกรม Orbitron
โปรแกรม Orbitron เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณหาตำแหน่งของดาวเทียม สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นโปรแกรมที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มใช้งานและมีความสวยงาม สามารถปรับแต่งค่าเพื่อให้แสดงผลได้หลากหลายตามความต้องการ

รายละเอียด >>
โปรแกรม Satellite Antenna Alignment
โปรแกรม "Satellite Antenna Alignment " เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณมุม ซึ่งใช้สำหรับการติดตั้งจานดาวเทียม ส่วนสำคัญของโปรแกรมนี้ที่แตกต่างไปจากโปรแกรมอื่น ก็คือ ความสามารถในการคำนวณตำแหน่งของดาวเทียมทั้งหมดทันที

รายละเอียด >>
โปรแกรม Satellite Finder
Satellite Finder คือโปรแกรมที่จะช่วยหาตำแหน่งจานดาวเทียมสื่อสารที่อยู่ในวงโคจรของสถานีภาคพื้นดิน เริ่มแรกเลือกรัฐและเมือง (โปรแกรมนี้จะใช้เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ) หรือ รหัสไปรษณ๊ย์หรือตำแหน่งทางพื้นดินและตัวโปรแกรมจะสร้างรายการของตำแหน่งของดาวเทียมที่อยู่ในสถานที่นั้น

รายละเอียด >>
หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]