ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำซอฟต์แวร์

    แนะนำซอฟต์แวร์

โปรแกรม "Satellite Antenna Alignment " เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณมุม ซึ่งสำหรับการติดตั้งจานดาวเทียม ส่วนสำคัญของโปรแกรมนี้ที่แตกต่างไปจากโปรแกรมอื่น ก็คือ ความสามารถในการคำนวณตำแหน่งของดาวเทียมทั้งหมดทันที ดังนั้นคุณจะเห็นว่าภาพ ดาวเทียมดวงไหนบ้างที่จะสามารถมองเห็นจากตำแหน่งที่จานดาวเทียมติดตั้ง โปรแกรมนี้ทำมาจากการคำนวณทางทฤษฎีตามสูตรล้วน ๆ และในสภาพการณ์จริงมีปัจจัยเพิ่มมากมายที่ควรจะถูกเพิ่มเข้าไปใน การพิจารณา เมื่อจานดาวเทียมถูกติดตั้ง ปัจจัยเหล่านี้ รวมไปถึงอุปสรรคต่างๆ (สิ่งก่อสร้าง , ต้นไม้ ) ลักษณะภูมิประเทศ , ระยะทาง , Transponder orientation, ขั้วแม่เหล็ก และอื่นๆ

ค่าที่คำนวณออกมาแล้วสามารถเก็บในรูปแบบ text file , คัดลอกไปใช้งานใน Window clipboard มันสามารถเก็บ list ของตำแหน่งซึ่งได้มีการคำนวณไปแล้ว ครั้งต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องกรอกค่าพิกัดของตำแหน่งเหล่านี้อีกแล้วโดยสามารถดูจากตารางได้แลย

ดาวน์โหลด <คลิกที่นี่> หรือ http://www.al-soft.com/saa/satinfo.shtml

คุณควรเริ่มการทำงานของโปรแกรมด้วยการกรอก ค่าตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ ที่ซึ่งคุณกำลังติดตั้งจานดาวเทียม ใส่ค่าพิกัดของคุณในช่อง "site location" ค่าที่เป็น high latitude จะแสดงค่าเป็นบวก ค่าที่เป็น low latitude จะแสดงด้วยเครื่องหมาย " - " เช่นเส้นรุ้งทางตะวันออก จะมีสัญญลักษณ์ " + " ในขณะที่เส้นรุ้งทางทิศตะวันตกจะมีสัญญาลักษณ์ " - " , เส้นแวงทางเหนือจะมีค่าเป็น " + "


หลังจากพิกัดทั้งหมดถูกกรอก คุณจะเห็นค่าที่คำนวณมาได้ สำหรับดาวเทียมทั้งหมดทันทีในตารางทางซ้ายมือ azimuth และ elevation ที่คำนวณได้

azimuth คือ ทิศทางไปสู่ดาวเทียมในองศาตามเข็มนาฬิกานับจากทิศเหนือ

elevation คือ มุม (วัดเป็น องศา ) ระหว่างทิศทางของสัญญาณจากดาวเทียมและเส้นสัมผัสผิวโลกตามแนวราบ ณ ตำแหน่งนั้น ถ้าค่า elevation เป็นลบ , ดาวเทียมจะอยู่ต่ำกว่าแนวขอบฟ้าและตามทฤษฎี มันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับสัญญาณจากดาวเทียมดวงนั้น ดังนั้น ดาวเทียมที่มีค่า elevation เป็นบวกตามทฤษฎีแล้วสามารถมองเห็นได้จากตำแหน่งของคุณ สามารถหาทิศทางของดาวเทียมเร็วขึ้น และเห็นอะไรคืออุปสรรคในทิศทางของสัญญาณจากดาวเทียมมาสู่จานดาวเทียมของคุณ โปรแกรมนี้ใช้ค่าสัมบูรณ์และการคำนวณทุกอย่างตามสูตร การคำนวณ azimuth คือมุมจากทิศเหนือจริง และไม่ใช่อะไรที่เข็มทิศของคุณแสดง เพราะเข็มทิศเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมือง มันจะถูกหันเหจากพระอาทิตย์ เพิ่มเติมโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณค่า azimuth ของพระอาทิตย์ และคุณสามารถทำทุกอย่างโดยไม่มีเข็มทิศ

azimuth ถูกคำนวณสำหรับตำแหน่งพิกัดที่ซึ่งคุณเจาะจงสำหรับการคำนวณ azimuths ของดาวเทียมผลลัพธ์ของการคำนวณจะถูกแสดงในตารางทางซ้าย ทั้ง azimuth และelevation ถูกคำนวณสำหรับพระอาทิตย์ของเวลาในขณะนั้นดังนั้นคุณสามารถติดตั้งจานดาวเทียมโดยไม่ต้องเข้าใจทั้งหมด

ขั้นแรกหา azimuth ของดาวเทียมที่คุณต้องการจากนั้นคำนวณ azimuth ของพระอาทิตย์ ของวันที่คุณจะทำการติดตั้งจานดาวเทียม หา azimuth ของพระอาทิตย์ที่ซึ่งใกล้ azimuth ของดาวเทียมมากที่สุด และคุณจะเห็นเวลาและวันที่ เมื่อพระอาทิตย์อยู่ในทิศทางเดียวกันกับที่ดาวเทียมอยู่ ปรับจานไปที่พระอาทิตย์ ณ เวลานั้นหรือบันทึกทิศทางนี้แล้วทำการติดตั้งทีหลัง จำให้ได้ว่าคุอยู่ช่วงไหนเพื่อ time zone การคำนวณ (Bangkok : + 7GMT )

โปรแกรมคำนวณ azimuth ของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกด้วย เช่นเดียวกับเวลาและ elevation เมื่อพระอาทิตย์อยู่ในทางทิศใต้


โปรแกรมวาด diagram อย่างง่ายเป็นการแสดงเป็น 4 ทิศทาง ในส่วนสีเหลืองเป็นเวลาของวัน , ส่วนที่อยู่ทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศพระอาทิตย์ขึ้น และทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศพระอาทิตย์ตก ใน diagram เดียวกันสามารถใช้เป็นตารางแสดงทิศทางของดาวเทียมที่คุณต้องการ เลือกดาวเทียมจาก drop - down list และเส้นแดงจะแสดงทิทางไปสู่ดาวเทียมดวงนั้น (azimuth) ถ้าค่า elevation เป็นลบ , จะไม่มีเส้นสีแดงปรากฎ ( ดาวเทียมไม่สามารถมองเห็น ) เมื่อจานดาวเทียมนั้นตั้งขึ้นอย่าสมบูรณ์แล้ว มันจะมี elevation ( ~ 20 - 25 องศา ) คุณสามารถกรอกค่าขนาดของจาก Offset ของคุณ(ความสูงและความกว้าง ) และโปรแกรมจะคำนวณค่า elevation จริงๆ สำหรับจานนั้น การคำนวณจะทำได้สำหรับจานที่มีความสูงมากกว่าความกว้างเท่านั้น การกรอกค่าของจานในหน่วย millimeters ที่คุณจะเห็น elevation ของดาวเทียมที่เลือกและมุมที่คุณควรจะติดตั้งจานของคุณ (ในองศาจากพื้นผิวโลก )

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]