ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำซอฟต์แวร์

    แนะนำซอฟต์แวร์

แนะนำโปรแกรม

การแนะนำโปรแกรมครั้งนี้อาจจะแปลกไปกว่าทุกครั้งเพราะ ผู้เขียนขอแนะนำเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้บนสมาร์ทโฟนแทนเนื่องด้วยเป็นอุปกรณ์ที่พกพาสะดวก ใช้งานง่าย และยังแทบจะมีใช้กันทุกท่าน

โดยแอพพลิเคชั่นที่จะแนะนำนี้เป็น แอพพลิเคชั่นของทางองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซ่า (NASA) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูล ภารกิจ กิจกรรมต่างๆ รูปภาพ วีดิโอ ข่าวสาร และยังสามารถทวีตข้อความได้อีกด้วย

โดยแอพพลิเคชั่นที่แนะนำ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้บนระบบปฏิบัติการ IOS ของอุปกรณ์ทางฝั่งบริษัทแอปเปิ้ล โดยท่านผู้อ่านสามารถดาว์นโหลด และติดตั้ง ผ่านทาง แอปสโตร์ของแอปเปิ้ล ติดตั้งบนอุปกรณ์ Iphone3GS ขึ้นไป Ipod touch Gen3 ขึ้นไป และ IPad

โดยค้นหา(Search) แอพพลิเคชั่นชื่อ NASA App ในแอปสโตร์ดังรูปที่ 1รูปที่ 1 :: การค้นหาแอพพลิเคชั่น NASA app ในแอปสโตร์

เมื่อติดตั้งและทำการเปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมาก็จะมีหน้าตาดังรูปที่ 2


รูปที่ 2 :: แสดงหน้าแรกของแอพพลิเคชั่น NASA app


โดยแอพพลิเคชั่นจะมีเมนูหลัก 9 เมนู ประกอบไปด้วย

ภาพประกอบ รายละเอียด
     

  1. Missions  ประกอบไปด้วยรายละเอียดข้อมูลของภารกิจต่างๆ เช่น ปฏิทินการปล่อยจรวดในภารกิจต่างๆ จุดประสงค์ในการสำรวจ และข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย ดังรูปที่ 3
รูปที่ 3 :: รวมภารกิจต่างๆของนาซ่า  
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
 

  2. Images  ประกอบไปด้วยภาพถ่ายจากภารกิจต่างๆทั้งจากสถานีอวกาศนานาชาติ ภาพการส่งจรวด ภาพจากกล้องโทรทรรศน์ ที่มีรวมๆกันมากกว่า 11000 ภาพและมีการเพิ่มขึ้นทุกวัน ดังรูปที่ 4
รูปที่ 4 :: รวมรูปจากภารกิจต่างๆของนาซ่า  
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
 

  3. Videos  ประกอบไปด้วยวีดิโอจากภารกิจต่างๆ เช่นการปล่อยจรวด การทำงานบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS และการให้สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายเรื่อง อีกมากมายกว่า10000ไฟล์ ดังรูปที่ 5
รูปที่ 5 :: ตัวอย่างวีดิโอที่รวบรวมไว้มากมายให้ได้ชม  
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
 

  4. Tweets  ประกอบไปด้วยข้อความที่ถูกทวีตโดยเจ้าหน้าที่ของนาซ่า หรือจากนักบินอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งจะคอยรายงานความคืบหน้าของภารกิจต่างๆให้ได้รับทราบอย่างรวดเร็วที่มีมากกว่า 100000ข้อความและมีการทวีตข้อความทุกๆชั่วโมง ดังรูปที่ 6
รูปที่ 6 :: ส่วนหนึ่งของข้อความที่ถูกทวีต  
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
 

  5. TV&Radio  จะเป็นส่วนของรายการแถลงข่าวตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวในแต่ละภารกิจที่กำลังปฏิบัติซึ่งมีทั้งส่วนที่มีการถ่ายทอดสดทางช่องรายการโทรทัศน์ และมีสถานีวิทยุที่จัดเพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจจะซักถามความรู้ และรายละเอียดภารกิจต่างๆ ดังรูปที่ 7
รูปที่ 7 :: แสดงส่วนของนาซ่าทีวี และวิทยุ  
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
 

  6. News&Features  เป็นส่วนที่รวบรวมข่าว และเรื่องหรือบทความที่ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆไว้อย่างละเอียด ดังรูปที่ 8
รูปที่ 8 :: แสดงหน้าส่วนของข่าว  
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
 

  7. Centers  เป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการต่างๆของนาซ่า ซึ่งจะบอกรายละเอียดของหน้าที่ภารกิจของแต่ละศูนย์ สถานที่ตั้ง และบางแห่งสามารถเข้าชมได้โดยมีตารางเวลา ค่าเข้าชมและแสดงภาพภายในศูนย์ โดยมีการให้งานร่วมกับแผนที่ดาวเทียม เพื่อบอกตำแหน่งละติจูด ลองติจูด ที่ตั้งของศูนย์ และที่ท่านอยู่โดยผ่านระบบ GPS ของมือถือท่านเอง ดังรูปที่ 9-10
รูปที่ 9 :: แสดงที่ตั้งของศูนย์อวกาศเคนเนดี้  

 
รูปที่ 10 :: เมื่อแตะไปที่หมุดแดงในแผนที่จะแสดงข้อมูล  
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
 

  8. Featured  เป็นส่วนรวบรวมความรู้ในเรื่องต่างๆโดยจะมีลักษณะการแสดงเหมือนการจัดนิทรรศการประจำแต่ละปี เช่นในปีนี้จะเป็นปีแห่งระบบสุริยะ ซึ่งจะให้ความรู้อย่างละเอียดของระบบสุริยะมีทั้งวีดิโอ บทความ และอื่นๆ ดังรูปที่ 11
รูปที่ 11 :: แสดงส่วนของฟีเจอร์ หัวข้อปีแห่งระบบสุริยะ  
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
 

  9. Programs  เป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลภารกิจด้านต่างๆของนาซ่า เช่น การส่งจรวด การสำรวจอวกาศ สถานีปล่อยจรวด และอื่นๆ ดังรูปที่ 12
รูปที่ 12 :: แสดงข้อมูลภารกิจต่างๆ  
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
 

โดยเมื่อเข้าไปยังหัวข้อที่สนใจก็ยังมีแถบเครื่องมือให้ใช้งานอยู่ด้านล่างของจอดังรูปที่ 13 ซึ่งจะเป็นแถบข้อมูลของหัวข้อนั้นๆ ซึ่งบางหัวข้ออาจจะไม่มีข้อมูลในบางเรื่องก็จะแสดงเป็นตัวทึบไปรูปที่ 13 :: แสดงภารกิจของดาวเทียมสำรวจ CALIPSO


** รูปแสดงแถบเครื่องมือเรียกดูข้อมูลของหัวข้อนั้นๆ


1. new&feature เฉพาะของหัวข้อนั้น
2. ตำแหน่งที่ตั้ง
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
4. ทวีตที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
5. รูปภาพนิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
6. วีดีโอ(ภาพเคลื่อนไหว)ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บทสรุปการใช้งานแอพพลิเคชั่น

ข้อดี  เป็นแอพพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการของนาซ่า ซึ่งให้ข้อมูลได้อย่างละเอียด และมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ใช้อ้างอิงข้อมูลได้เป็นอย่างดี มีทั้งข้อมูลที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ และมีการอัพเดทข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งยังสามารถถามข้อสงสัยผ่านทางทวีตเตอร์ได้ด้วย ทั้งยังเป็นแอพพลิเคชั่นฟรีด้วย

ข้อด้อย  เป็นแอพพลิเคชั่นบนระบบ IOS และไม่มีภาษาไทย ซึ่งถ้าอ่านบ่อยๆก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนัก อีกประการหนึ่งคือต้องต่ออินเทอร์เน็ทตลอดเวลาเพื่อเรียกข้อมูล

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]