ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำซอฟต์แวร์

    แนะนำซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรม : ดาราศาสตร์ สำหรับดูตำแหน่งดาว(แผนที่ดาว)

ระบบปฏิบัติการณ์ที่รองรับ : IOS โดย บริษัท Apple

ราคา : ไม่คิดราคา(Free)

Star Chart เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับดูตำแหน่ง ดาว และกลุ่มดาวต่างๆโดย อาศัย GPS (อุปกรณ์ระบุพิกัด) ภายในเครื่อง iPhone และ iPad (เฉพาะรุ่นที่มี GPS) และกำหนดทิศทางเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และมุมก้ม เงย จากเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งมาในเครื่องเช่นกัน

โดยการใช้งานที่ง่ายที่สุดคือจับ iPhone หรือ iPad แล้วก็ส่องไปบนท้องฟ้าในตำแหน่งต่างๆที่เราเห็นดวงดาวอยู่ บนหน้าจอก็จะแสดงกลุ่มดาว และรูปของกลุ่มดาวปรากฏขึ้น ดังแสดงในรูปที่1 รูปที่2 และรูปที่3 อีกทั้งยังสามารถดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเช่นชื่อ พิกัดที่ตั้งได้ดังรูปที่3 และรูปที่4

ภาพประกอบ
     

 

รูปที่ 1 :: แสดงกลุ่มดาว Arm   รูปที่ 2 :: แสดงกลุ่มดาว Lambda Phoenicis
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
     

 

รูปที่ 3 :: แสดงกลุ่มดาว Zeta Lyrae   รูปที่ 4 :: แสดงข้อมูลของกลุ่มดาว Zeta Lyrae
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
     

   
รูปที่ 5 :: แสดงข้อมูลของกลุ่มดาว Arm    
 

ในส่วนของการตั้งค่าแสดงดังรูปที่ 6 และ7 สามารถตั้งค่าต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ เช่นมุมมอง แบบอัตโนมัติ ,ปรับมุมมองแบบกลางวันกลางคืนตามเวลาจริง ,ปรับการแสดงผลของจอภาพ และหน่วยของระยะทาง ,บอกพิกัดตำแหน่ง GPS สามารถแชร์รูป และข้อมูลผ่านเคลือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง ทวีตเตอร์ ,เฟชบุ๊ค และยังเก็บรูปไว้ในเครื่องได้ด้วย

ข้อดี  ของโปรแกรมนี้คือ ไม่คิดค่าใช้จ่ายของตัวโปรแกรม และยังมีการแจ้งเตือนเมื่อมีปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ในช่วงเวลาใกล้เคียง เช่น ฝนดาวตก เกิดที่ไหน ช่วงเวลาใด ทิศใด เป็นต้น

ข้อด้อย  คือจะต้องจ่ายเพิ่มเพราะไม่ได้ให้ข้อมูลแผนที่ดาวทั้งหมดมาให้ โดยให้มาบางส่วน และส่วนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต้องเชื่อมต่ออินเทอรเน็ต

ภาพประกอบ
     

 

รูปที่ 6 :: แสดงส่วนการตั้งค่า   รูปที่ 7 :: แสดงส่วนการตั้งค่า(เพิ่มเติม)
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
     

   
รูปที่ 8 :: แสดงส่วนเชื่อมต่อสังคมออนไลน์    
 

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]